Naar de inhoud

ANBI Logo

Regeerakkoord voorspelt problemen voor ME/CVS-jongeren

Een van de voornemens van de nieuwe coalitie van CDA, PvdA en Christenunie betreft het afschaffen van het recht op bijstand tot 27 jaar. Jongeren zullen voortaan worden verplicht om ofwel te werken ofwel een opleiding te volgen:

"Voor jongeren tot 27 jaar geldt een leer/werkplicht die bestuurlijk kan worden gehandhaafd door middel van veplichtende begeleidingstrajecten gericht op scholing op straffe van inhouding op een eventuele uitkering ('campus nieuw kans')."

Uit de ombuigingsbijlage blijkt vervolgens dat voortaan pas vanaf 27 jaar een beroep kan worden gedaan op bijstand. Als dit voornemen wordt uitgevoerd is er dus geen voorziening meer voor jongeren die tussen de wal en het schip vallen - bijvoorbeeld wie door ziekte niet kan leren of werken, maar geen uitkering ontvangt of loon krijgt doorbetaald. Volgens opgave van de UWV ontvangt slechts 4% van de ME/CVS-patiënten een arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl uit TNO-onderzoek ("ME/CVS en Werk", 2003) blijkt dat de overgrote meerderheid ernstig arbeidsgehandicapt is. Veel jongeren met ME/CVS dreigen daardoor straks zonder inkomen te zitten.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad geeft geen commentaar op dit onderdeel van het regeerakkoord, zie: http://www.cg-raad.nl/organisatie/20070206b.html.

Tekst coalitie-akkoord: http://www.kabinetsformatie20062007.nl/Images/Coalitieakkoord%20CDA-PvdA-CU_tcm149-92516.pdf.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften