Naar de inhoud

ANBI Logo

Schorsing dr. Nigel Speight, (ME-)kinderarts

25 april 2016,  Schorsing dr. Nigel Speight, (ME-)kinderarts

Afgelopen zaterdag kregen wij het schokkende nieuws te horen dat dr. Nigel Speight uit Engeland door het Britse Interim Orders Tribunal (IOT) voor vijftien maanden geschorst is voor het uitoefenen van al dan niet betaald werk voor wat betreft ME. Zulks in verband met een lopend onderzoek door de General Medical Council (GMC) in een zaak die vooralsnog niet openbaar gemaakt kan worden ter bescherming van zijn eigen belangen, maar die te maken heeft met het opkomen voor de belangen van jonge ME-patiënten.

Er is door een Britse ME-patiënt een adhesie-kaart ‘aangemaakt’ die iedereen die dit leest desgewenst kan tekenen, al dan niet vergezeld van een korte tekst en/of foto:  http://www.groupcard.com/c/1pOfl_wAToT 
Deze kaart wordt dr. Speight a.s. donderdag aangeboden.

Ook de ME/cvs Vereniging werd enige maanden terug door hem benaderd om zijn integriteit en grote kennis van zaken kenbaar te maken bij de GMC. Dit vanwege zijn spreekbeurt tijdens het door de vereniging georganiseerde ME-congres van september 2015 en de opnames en uitzendingen van een interview en enkele colleges van hem in het project Wetenschap voor Patiënten (https://youtu.be/XcRZo1vO53c… en www.youtube.com/watch… ).

Dr. Nigel Speight kennen we onder andere van de indringende ME-documentaire Voices from the Shadows (trailer https://youtu.be/qs88lwR7x28 ), van het project Wetenschap voor Patiënten, van zijn rol in de 'vrijlating' van het Duitse ME-patiëntje Joanna voor wie hij meermaals naar Duitsland vloog en van het ME congres in Amsterdam afgelopen september. In Groot-Brittannië heeft hij in tientallen gevallen voorkomen dat kinderen met ME van huis gehaald werden om onder de 'hoede' van psychiaters gesteld te worden.

In een op 7 januari 2013 door de ME/cvs Vereniging uitgezonden interview van de toenmalig voorzitter met dr. Nigel Speight (zie hieronder), sprak hij onder andere de volgende haast profetische woorden:

“Als sociaal psycholoog zegt dr. Leonard Jason heel helder dat professionals gezamenlijk wreedheden kunnen begaan die zij individueel nooit zouden kunnen begaan. Maar op de een of andere manier kunnen zij het in hun zelfgenoegzaamheid erg met elkaar eens zijn over een voor hen scherp omlijnde zaak en deze lijn voortzetten. Ik blijf snakken naar dat kleine jongetje dat zei dat de keizer geen kleren aan had. Maar tijdens het proces blijven eigen meningen ontbreken. Daarom is het heel moeilijk een proces te stoppen als het eenmaal op gang is. Ik sta gewoon perplex hoe weinig dokters overtuigend de diagnose ME/cvs kunnen stellen om zo kinderen te beschermen. Ik zie natuurlijk alleen de slechte gevallen. Misschien worden er wel veel kinderen beschermd.

Onderwijskundigen voeren druk op hen uit om schoolgang te waarborgen. Als kinderen niet beschermd worden middels een diagnose, zetten zij de zaak in gang. Ik denk weleens dat maatschappelijk werkers die zulke onschuldige gezinnen behandelen, opgelucht zijn met zo’n eenvoudige doelstelling. Want de meeste gezinnen waarmee ze te maken hebben, zijn heel lastig. Als ik een maatschappelijk werker was bij de kinderbescherming zou ik heel wat liever thee drinken met een respectabel, onschuldig gezin en er een jaar of twee voor uit trekken, dan een huis te bezoeken waar buiten mijn banden worden doorgesneden en ik bedreigd word met Duitse herders.

Maar ik moet zeggen dat er iets gebeurt als het proces eenmaal op gang is, dat een haast sadistisch element vormt in een paar van de ergste gevallen. Het kan niet anders dan dat ze het leed zien dat ze veroorzaken. En vaak laten zij het als groep na om echt te praten met het kind, dat meestal oud genoeg is om zijn mening kenbaar te maken en ze op het juiste spoor te brengen. Wanneer je met het kind praat, wordt het allemaal duidelijk. 
Ik denk weleens dat we een dossier moesten maken van alle gevallen. Ik ben er nog niet aan toe gekomen maar we zouden het aan parlementariërs moeten geven en aan collegegevers en kinderartsen en aan iedereen, want het gaat momenteel niet de goede kant op.

V: Dus u ziet helemaal geen andere instelling groeien? 
A: Soms heb ik het gevoel dat het erger wordt. 
V: U heeft het ook over een groep psychologen die met zijn allen werken. Ze voelen zich allemaal gesteund door de eenheid binnen hun groep. 
A: Ja. 
V: U ziet dus onafhankelijke psychologen met deze stroom meegevoerd worden? 
A: Ik heb heel wat gevallen gezien waarbij het feit dat het gezin de hulp van een psychiater afwees ertoe heeft geleid dat het kind bij de kinderbescherming terecht kwam. Die psychiaters voelden zich afgewezen en hebben haast uit wraak procedures opgestart om het kind te ‘beschermen’.


 

Zie ook: http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid…

 

-----

 

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften