Naar de inhoud

ANBI Logo

Studie NIH/FDA bevestigt retrovirus

In oktober 2009 verscheen in het tijdschrift Science een artikel over de ontdekking van het gammaretrovirus XMRV bij ME/CVS-patiënten. Het betrof een onderzoek van het Whittemore Peterson Institute, samen met het National Cancer Institute en de Cleveland Clinic. Aansluitend haastten enkele groepen van gedragstherapeuten zich om dit resultaat te ontkrachten. Nadat zij van tevoren verklaarden bij hun patiënten niets te zullen vinden, bleek dat inderdaad het geval te zijn. Het Nederlandse NKCV suggereerde daarbij dat er bij de Science-studie sprake was van vervuiling. Ook het CDC trof geen besmette patiënten aan. In geen van deze studies werd evenwel de door het WPI gebruikte methode gevolgd.

Aan deze, soms uit eigenbelang voortkomende speculaties is een einde gekomen, nu de aanwezigheid van een gammaretrovirus is bevestigd door een onderzoeksteam van twee grote Amerikaanse overheidsinstanties: de Food and Drug Administration (FDA) en de National Institutes of Health (NIH), in samenwerking met de Harvard Medical School. Het team stond onder leiding van de gelouterde onderzoeker Harry Alter, specialist in infectieziekten. De patiënten waren geselecteerd door Anthony Komaroff, die reeds vele jaren onderzoek doet naar ME/CVS.

Het virus werd gevonden bij 87% van de onderzochte patiënten en 7% van de gezonde controles. Van patiënten, die eerder uitvoerig medisch waren onderzocht, was zelfs 96% postief. Van 8 patiënten werd, 15 jaar na het oorspronkelijke bloedmonster, nogmaals bloed geprikt. In 7 gevallen werd het virus daarbij nog steeds geconstateerd. Uit het onderzoek bleek tevens dat de variatie in het gammaretrovirus, dat verwant is aan soortgelijke virussen bij muizen, groter is dan oorspronkelijk werd gedacht.

In reactie op de nieuwe publicatie bevestigde de Belgische specialist Kenny De Meirleir dat zijn team van de Vrije Universiteit Brussel het virus eveneens consequent aantreft onder honderden patiënten uit heel Europa. Volgens De Meirleir ondermijnt het virus het immuunsysteem.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften