Naar de inhoud

ANBI Logo

Tijd voor participatieplan WAJONG netto slechts 6 weken

Sind 1 januari 2010 is de nieuwe WAJONG van kracht. Hoewel in de nieuwe wet 14 weken zijn uitgetrokken voor het maken van een participatieplan, zijn dat er in de praktijk maar 6. De eerste 8 weken gaan verloren aan formaliteiten en een keuring; pas daarna wordt aan het plan begonnen. Dit bleek op een informatiebijeenkomst van UWV op 27 april. Daar stelden onder andere de Vereniging Cerebraal (niet-aangeboren hersenletsel)  en de ME/CVS Vereniging lastige vragen. Zo moest UWV toegeven dat de belofte, dat (meer) werk in de WAJONG altijd tot een hoger inkomen leidt, niet waar is bij kleine deeltijdbanen.

Ook komen er maar 30 servicepunten voor de WAJONG, die onder meer eendaagse markten gaan organiseren. Voor veel ME-jongeren ver weg en teveel. Op een eerdere informatiebijeenkomst was ook al gebleken dat er in de organisatie geen rekening wordt gehouden met de specifieke beperkingen van jongeren met neurologische klachten.

Van diverse kanten werd de suggestie gedaan om behalve een einddoel ook tussendoelen te formuleren. Dat is voor de deelnemers beter hanteerbaar. En mocht na 9 jaar het einddoel niet zijn gehaald, dan hoeft niet het idee te ontstaan dat het hele traject is mislukt.

Of er met de vele opmerkingen en suggesties iets wordt gedaan moet nog blijken.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften