Naar de inhoud

ANBI Logo

Toch een echte ziekte…

ME/CVS toch een echte ziekte? – De erfelijkheidstudie van Albright, Light et al.

De ‘prullenbakdiagnose’ ME/CVS zorgt al jaren voor verwarring. Omdat veel artsen niets anders meer weten, wordt ME/CVS vaak als vuilnisvat gebruikt om hun probleempatiënten in te dumpen. Dit artikel laat zien dat er binnen deze ‘prullenbakgroep’ wel degelijk iets ‘echts’ gevonden is. Iets met een sterk genetische achtergrond.

Het risico op erfelijke aandoeningen kent verschillende gradaties. Het meeste risico op een erfelijke aandoening wordt veroorzaakt door enkelvoudige genetische mutaties. Voorbeelden daarvan zijn diabetes type 1 en sikkelcelziekte.

Hierna komen de aandoeningen die worden beïnvloed door verschillende genen, zoals auto-immuunziekten en prostaatkanker. Fibromyalgie hoort tot deze categorie, en door een ongewoon sterke genetische component hoort fibromyalgie volgens Dr. Clauw bovenaan de lijst te staan. Het is nog afwachten waar ME/CVS staat, maar gebaseerd op deze studie is het goed mogelijk dat ME/CVS ook bovenaan de lijst thuishoort.

Eén fascinerend aspect van genetica bij auto-immuunziekten is dat naar het schijnt vergelijkbare genetische afwijkingen verschillende familieleden vatbaarder maken voor verschillende auto-immuunziekten.

Om een voorbeeld te noemen: grootmoeder kan aan lupus lijden, haar dochter aan diabetes type 1, en haar nicht aan reumatische artritis.

Hier volgen wat passages uit een interview met Dr. Alan Light (co-auteur van deze studie)over families, genen en ME/CVS.

Eerstegraad verwanten zijn kinderen, broer/zus en ouders, tweedegraad neven, nichten, ooms, tantes en grootouders en derdegraad achterneven en achternichten. U heeft in al deze drie verwantschapsgraden een ‘aanzienlijk verhoogd risico’ voor ME/CVS gevonden, waarvan u beweert dat die de genetische invloed op ME/CVS waarschijnlijk doet lijken . In soortgelijke studies zijn er erfelijke factoren bij diverse aandoeningen gevonden. Van prostaatkanker tot aneurysma en diabetes. Hoe sterk blijken de erfelijke factoren bij ME/CVS te zijn t.o.v. deze andere aandoeningen?

Deze zijn op zijn minst even sterk als bij prostaatkanker en diabetes. Uit deze gegevens blijkt dat het mogelijk is dat door een gen niet alleen de kans op ME/CVS groter wordt, maar in sommige gevallen kan ME/CVS zelfs worden veroorzaakt door een genmutatie.

'We zijn van plan deze stambomen te onderzoeken op erfelijke aanleg voor ME/CVS’, zegt u. Wat voor een onderzoek wordt dat, kijkt u hierbij naar een gemeenschappelijk gen binnen deze families? Hoeveel genen gaat u bekijken, en zijn de financiën hiervoor al rond?

We hebben meerdere keren subsidies aangevraagd, maar tot op heden is er geen aanvraag gehonoreerd. We hebben wat geld van de Library of Congress, maar dat is niet genoeg om de genen te onderzoeken die ontregeld zijn bij ME/CVS patiënten. Het beste zou zijn om een uitgebreide scan te maken van alle genen, deze te bekijken bij familieleden die ME/CVS hebben, en dit te vergelijken met de scans van de familieleden zonder ME/CVS.

Als de diagnose ME/CVS niet alleen een direct familielid treft, maar iemand van de tweede of derde graad, duidt dat dan op een ‘kernprobleem’?

Wanneer het gaat om families die niet dicht bij elkaar wonen, suggereert dat een genetische risicofactor in plaats van een omgevings-risicofactor.Dit kan betekenen dat een gemeenschappelijk gen verantwoordelijk is voor een verhoogde kans op ME/CVS, of in een kleine subgroep zelfs de werkelijke oorzaak is van ME/CVS. Dit is bijvoorbeeld het geval bij minder dan 1% van Alzheimer patiënten. Zij hebben een genmutatie van amyloid beta die Alzheimer veroorzaakt.

Tot slot:

Hoewel een erfelijke aanleg al is gesuggereerd in de literatuur, is dit het eerste bevolkingsonderzoek dat deze bewering ruimschoots onderbouwt.

Door het herkennen van de genen die zorgen voor de erfelijke aanleg voor ME/CVS, en door een beter begrip van hun invloed op de gezondheid kan dit leiden tot:

- het vroeger herkennen van vatbare personen;

- het preventief scannen van personen met een verhoogd risico;

- een betere maatstaf in de gezondheidszorg voor wat betreft het risico voor het ontwikkelen van ME/CVS;

- alles wat leidt tot behandeling van of medicatie voor diegenen die worden getroffen door deze slopende ziekte.

 

Bronnen: http://forums.phoenixrising.me/content.php?522-“All-in-the-Family”-A-Real-Disorder-After-All-–-the-Albright-CFS-Heredity-Study en : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3128000/

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften