Naar de inhoud

ANBI Logo

Twee aanvragen voor projectsubsidie bij Fonds PGO

Ter gelegenheid van Wereld ME Dag dient de ME/CVS Vereniging twee aanvragen voor projectsubsidie in bij Fonds PGO, onderdeel van het ministerie van VWS. Het gaat om het opzetten van een meerjarig patiëntenpanel en het ontwikkelen van een richtlijn voor bedrijfsartsen.

Met het patiëntenpanel wil de vereniging de ervaringen van ME/CVS-patiënten door de tijd volgen, hun verhalen en opinies bundelen en daarmee ideeën voor maatschappelijke participatie opdoen. Naast leden zullen ter controle ook niet-leden worden uitgenodigd om aan het panel mee te doen. De vereniging zoekt nog naar een mogelijkheid om de te verzamelen gegevens tevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat valt buiten de subsidieregeling van Fonds PGO.

Het belang van een richtlijn voor bedrijfsartsen is toegenomen nu CBO er niet in is geslaagd een multidisciplinaire richtlijn (voor alle beroepsgroepen) te publiceren. Onlangs evalueerde de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid het Verzekeringsprotocol CVS van de Gezondheidsraad. Op een werkconferentie bleek dat de verzekeringsartsen worden gehinderd doordat de aan de keuring voorafgaande ziekteperiode, waarin de patiënt te maken heeft met de bedrijfsarts, weinig bruikbare informatie oplevert. ME/CVS-patiënten krijgen vervolgens vaak niet de gevraagde arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Op de Algemene Vergadering van 10 april 2010 hebben de leden van de ME/CVS Vereniging hun voorkeur voor deze projecten aangegeven. In beide gevallen verwacht de vereniging tijdens het project met andere organisaties te zullen samenwerken. De aanvragen gebeuren in het kader van de subsidieronde 2011-2014. Elke twee jaar begint er een nieuwe subsidieronde voor projecten die maximaal 4 jaar mogen duren. Daarnaast verstrekt Fonds PGO aan veel patiënten- en ouderenorganisaties een jaarlijkse instellingssubsidie.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften