Naar de inhoud

ANBI Logo

Uitspraak Kort Geding

De Rechtbank Utrecht heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat wij met ruim 40 patiënten hadden aangespannen tegen de bestuursleden van de in 2004 opgerichte ME/CVS-Vereniging (tevens bestuursleden van de ME Stichting).
De rechtzaak had tot doel om de ledenlijst te verkrijgen, en/of de bestuursleden te dwingen zelf een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven, opdat er een nieuw verenigingsbestuur kon worden gekozen.

Het is een zeer merkwaardige uitspraak geworden, niet in het minst door een plotselinge ommezwaai in het standpunt van de gedaagden.

De bestuursleden stelden namelijk opeens, dat er weliswaar een vereniging was opgericht, maar dat die slechts 4 leden had, te weten de gedaagden zelf. Dat de donateurs die zich als lid hadden aangemeld al die tijd als leden waren toegesproken en behandeld, tot en met lidnummers en stemrecht op algemene ledenvergaderingen aan toe, ach, dat was slechts een
kwestie van slordig taalgebruik. Er zouden pas per 1 januari 2005 daadwerkelijk leden worden geaccepteerd.

Bovendien was de vereniging inmiddels allang ontbonden, zei men. Dat men bij allerlei organisaties zelfs vandaag nog als vereniging en niet als stichting staat ingeschreven, moeten we dan kennelijk maar over het hoofd zien.

Zonder enige aandacht voor het overweldigende bewijs, inclusief de bestuursmededelingen in MEdium ("Beste leden ..."), dat er toch iets anders was gebeurd dan wat men nu claimt te hebben bedoeld, is de rechtbank hierin meegegaan. In de uitspraak wordt de stichting flink gekapitteld over 'ongelukkige presentatie' enzo, maar zonder leden is er uiteraard geen ledenlijst, en zonder vereniging geen vergadering, kortom, onze eisen zijn door de rechtbank afgewezen.

De vraag, wat er werkelijk was gebeurd, vond de rechtbank dus niet interessant, terwijl daar toch het voorgelegde conflict over ging. Een vreemde gang van zaken, die ongetwijfeld nog een staartje gaat krijgen voor de rechter in kwestie Er is besloten om geen verdere stappen te zetten in die richting en  we richten ons nu vooral op de interne zaken.

Ondertussen is een uitspraak niettemin een uitspraak, al rijst de vraag wie hier nu het meest heeft verloren: de patiënten, die nog steeds niet van elkaars bestaan mogen weten (we mochten eens een vuist willen maken, samen!), of de stichting, nu deze zo te kijk is gezet.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften