Naar de inhoud

ANBI Logo

Uw ziekteperceptie is de mijne niet

2 oktober 2013, Uw ziekteperceptie is de mijne niet

In het septembernummer van het tijdschrift Deviant (zie: http://www.tijdschriftdeviant.nl/inhoudsopgaven-op-jaar/2013/78-september-2013) levert Rob Arnoldus onder de noemer Uw ziekteperceptie is de mijne niet stevige kritiek op de introductie van het nieuwe label Somatische Symptoom Aandoening in DSM-V.

Dit label maakt het mogelijk om iedereen die zich vanuit het perspectief van de ‘hulpverlener’ teveel zorgen maakt over zijn gezondheidstoestand geestesziek te verklaren. Kankerpatiënten, ME patiënten en patiënten met Münchhausen by proxy etc worden op die manier op één grote hoop gegooid. Arnoldus verwijst naar de lotgevallen en naar de fundamentele kritiek van onder meer psychiater Frances (diagnostische hyperinflatie) en verbaast zich over het feit dat de beroepsbeoefenaren het werken met onveilige en weinig valide labels accepteren.

Als de dokter het niet weet (v.g.l. de boodschap van OLK-deskundige Jan Houtveen) dan betekent dat volgens Arnoldus niet dat de psychiater of de stressfysioloog het (automatisch) wel weet. 

De recente berichtgeving over de vergiftiging van het water in het Britse plaatsje Camelford, de z.g. Camelford- poisoning affaire (ziehttp://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cornwall-24164253 en http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/mar/14/camelford-poisonings-cornwall-inquest-water ) toont opnieuw aan dat deze manier van redeneren levensgevaarlijk kan zijn. De vergiftiging  met o.a. aluminium had in tenminste één geval (Carol Cross) de dood tot gevolg. De Britse overheid voelde zich onlangs genoodzaakt om excuses aan te bieden. 

Niet iedereen is daarmee tevreden gesteld. In reactie op de ongerustheid van patiënten suggereerden de Britse psychiaters David en Wessely in de jaren negentig (zie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1671687/) dat het hier om ziekteperceptieprobleem ging.

-----

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften