Naar de inhoud

ANBI Logo

Vacature Voorzitter en bestuursleden

1 aug 2014, Vele handen maken licht werk.

Vacature Voorzitter

Komend najaar heeft de huidige voorzitter de termijn van drie jaar waarvoor hij in oktober 2011 werd gekozen, voltooid.
Gezien de grote vlucht die onze vereniging heeft genomen, en de vele en nog toenemende internationale contacten met patiënten, patiëntengroeperingen en wetenschappers over de gehele wereld, heeft hij besloten zich voor het voorzitterschap niet herkiesbaar te stellen, zodat hij zich volledig kan concentreren op dat gebied en enkele andere, waarop hij al een sleutelrol vervult.

Als voorzitter ben je als een spin in het web en komen er vele lijnen bij je samen. Je bent een belangrijke factor in een uitstekend samenwerkend bestuur, dat toch op uiterst vriendschappelijke basis met groot respect voor elkaar samenwerkt en democratisch besluit.

Je belangrijkste eigenschap is dat je de doelen waarnaar de ME/cvs Vereniging streeft altijd voor ogen hebt, bij alles wat je doet.
De werkzaamheden zijn gevarieerd en breed. Je wordt uiteraard grondig ingewerkt. Dat is mede de reden dat het huidige bestuur deze vacature nu al plaatst.
   

Ook zijn er twee vacatures voor algemeen bestuurslid. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen. Om het werk wat beter te kunnen verdelen en onze doelstellingen te kunnen bereiken zouden we graag nog twee algemene bestuursleden willen toevoegen aan het bestuur.

Bestuurstaken:
Het bestuur bewaakt allereerst de voortgang van reeds bestaande projecten en zoekt, zo nodig, naar verbetering ervan. Daarnaast wordt regelmatig nagedacht over het realiseren van nieuwe projecten. Elk bestuurslid heeft een of meerdere aandachtsgebieden onder zijn/haar hoede. Hierin is volop de gelegenheid de eigen creativiteit en talenten in te zetten.

Bestuursvergaderingen:
Om bestuursvergaderingen bij te wonen hoeft niet gereisd te worden; er wordt via skype vergaderd. De vergaderfrequentie is eenmaal per drie weken. Inclusief voorbereidingstijd vergt een bestuurstaak gemiddeld zo’n vier uur per week.

Interesse? 
Ben je ME-patiënt, partner, familielid of goede vriend(in) van een van onze leden? Wil je je op bestuurlijk niveau inzetten voor de ME/cvs vereniging? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor meer info over een van de functies of voor aanmeldingen stuur je een mail naar: contact@me-cvsvereniging.nl
onder vermelding van vacature bestuur.

-----

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften