Naar de inhoud

ANBI Logo

Valganciclovir: mogelijk verbetering bij deel ME/cvs patiënten.

25 augustus 2013, Valganciclovir: mogelijk verbetering bij deel ME/cvs patiënten.

Er is vooralsnog geen behandeling voor ME/cvs, en er is nog weinig bekend over de oorzaak van deze ziekte. Wel zijn het Humaan herpesvirus 6 (HHV-6) en het Epstein - Barr virus (EBV) genoemd als mogelijke triggers.

Dertig ME/cvs patiënten met verhoogde concentratie IgG (antistoffen) tegen HHV-6 en EBV hebben meegedaan aan een dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. Tijdens dit onderzoek dat een jaar duurde, kregen zij gedurende zes maanden willekeurig het antivirale middel Valganciclovir of een placebo. Zowel de patiënten als de onderzoekers wisten dus niet wat ze kregen.   

Het onderzoek bestond uit het meten van de fysieke en mentale vermoeidheid. Er werd gebruik gemaakt van o.a.:
- Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20), beschrijft in welke mate vermoeidheid
   het leven van een persoon beïnvloedt.
- Fatigue Severity Scale (FSS), schaal voor de ernst van vermoeidheid.
- door de patiënt zelf gerapporteerde status van het cognitief functioneren.
- door de arts waargenomen verbeteringen.
- tellen van de witte bloedcellen (monocyten en neutrofielen).
- het cytokine gehalte.

Patiënten die Valganciclovir kregen, merkten in de eerste drie maanden een aanzienlijke verbetering in met name de ernst en de impact van de vermoeidheid (volgens MFI-20 en FFS) en in de cognitieve functies. Deze verbeteringen hielden het hele jaar dat het onderzoek duurde aan.

Valganciclovir zou bij een subgroep van ME/cvs patiënten  mogelijk voor verbeteringen kunnen zorgen door veranderingen ten goede van het immuunsysteem en/of de antivirale werking. Er zal verder onderzoek met een langere behandelduur en een grotere onderzoeksgroep nodig zijn.

Bron:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23959519

-----

 

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften