Naar de inhoud

ANBI Logo

Vereniging tegen aparte vermelding CVS op lijst

Onlangs heeft de Taskforce Linschoten een voorstel besproken voor de vermelding van CVS op de 'lijst Borst'. Dit is een lijst van chronische aandoeningen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). Uit navraag bij een woordvoerder van staatssecretaris Jet Bussemaker blijkt dat de status van het advies nog onzeker is.

De ME/CVS Vereniging heeft laten weten sterk gekant te zijn tegen een vermelding van CVS op deze lijst.

Op de lijst staat namelijk al 'aandoeningen van hersenen of ruggenmerg', en wel als 'zware farmaceutische kostengroep'. Myalgische Encefalomyelitis (ME) is zo'n aandoening, zodat ME-patiënten al in aanmerking komen voor de WTCG en een aanvulling op de lijst niet nodig is. Het apart vermelden van CVS zou een ontkenning betekenen van het bestaan en de aard van de ziekte ME. Mocht CVS als 'lichte farmaceutische kostengroep' worden beschouwd, dan zou een aparte vermelding tevens een achteruitgang betekenen.

Bij de WTCG is de beperkte lijst van meetellende medicijnen wel een struikelblok. Er staan namelijk geen medicijnen op die door ME-patiënten in voldoende frequentie worden gebruikt. Dezelfde lijst van medicijnen geldt ook voor de 'compensatie eigen risico'. De ME/CVS Vereniging heeft daarom gevraagd om een uitbreiding van de lijst van medicijnen met in elk geval carnitine. Overigens kan ook WMO-zorg (zoals huishoudelijke hulp) recht op een tegemoetkoming geven.

Criteria voor de WTCG: http://www.hetcak.nl/smartsite.dws?id=61429

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften