Naar de inhoud

ANBI Logo

Vergoeding van lidmaatschap

Regelmatig krijgen we de vraag of de kosten voor het lidmaatschap ook worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

De NPCF heeft een inventarisatie gehouden onder zorgverzekeraars en zorgkantoren of zij het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden. Hierna vindt u een overzicht van verzekeraars en kantoren die positief gereageerd hebben. Daarbij staat ook vermeld hoe die vergoeding er uit ziet en onder welke voorwaarden deze gegeven wordt. Soms wordt als voorwaarde genoemd dat uw organisatie lid moet zijn van de NPCF.

Momenteel loopt er een overigens een aanvraag van de ME en CVS vereniging voor het lidmaatschap van de CG-Raad.

Overzicht d.d. maart 2004:
bron: NPCF-site

Agis zorgverzekeringen
Vergoeding: Structurele vergoeding: € 22,- per 3 kalenderjaren

Voorwaarden:  Bij declaratie moet (een kopie van) het betalingsbewijs worden meegestuurd.

De Amersfoortse Verzekeringen
Vergoeding: Individuele ziektekostenverzekering Optimaal+: Structurele vergoeding: 100%
Individuele ziektekostenvergoeding Basis+ en Uitgebreid+: Geen vergoeding

Voorwaarden: - De patiëntenvereniging dient aangesloten te zijn bij een landelijk of regionaal Patiënten/Consumenten Platform

Amicon Zorgverzekeraar

Vergoeding:
- Structurele vergoeding: € 25,- per jaar;
- Evt. therapieën, georganiseerd door de patiëntenvereniging € 50,- per jaar.

Voorwaarden: De vergoeding is afhankelijk van het soort polis dat men bij Amicon Zorgverzekeraar heeft.

Ohra Ziektekostenverzekeringen N.V.
Vergoeding: Eenmalige vergoeding: € 70,-

Voorwaarden: Verzekerd zijn op grond van de voorwaarden van één van de maatschappijproducten van Ohra.
Dit geldt niet voor de (Studenten)Standaardpakketpolis, de Studentenziektekostenverzekering en de pakketten die enkel dekking bieden voor de
belangrijkste (vaak hoge) ziektekosten zoals ziekenhuis, specialist en medicijnen.

Delta Lloyd Zorgverzekering en Ziekenfonds
Vergoeding: Eenmalige vergoeding gedurende verzekeringsduur:
- (AV)Select: € 70,-
- (AV)Top: 100%

Voorwaarden: Patiëntenverenigingen moeten in ieder geval activiteiten ontplooien en gespreksgroepen organiseren en voorlichting geven, verband houdend met de aandoening van verzekerde.

Woudsend Verzekeringen
Vergoeding: Structurele vergoeding alleen voor “Zorg Deluxe 02”: 100%

Voorwaarden: Patiëntenverenigingen moeten aangesloten zijn bij een landelijk of regionaal Patiënten- en Consumenten Platform.

ONVZ Zorgverzekeraar
Vergoeding: Particuliere ziektekostenverzekering individueel:
- Benfit Module Polis : Geen vergoeding
- Optifit Module Polis : Eenmalig maximaal € 25,-, gedurende looptijd van de verzekering
- Topfit Polis : Volledig
Aanvullende pakketten op een ziekenfondsverzekering op Standaardpakket Polis:
- Benfit XL Pakket : Geen vergoeding
- Optifit XL Pakket : Eenmalig maximaal € 25,-, gedurende looptijd van de verzekering
- Topfit Pakket : Volledig

Voorwaarden: Vergoeding tegen overlegging van een kopie van het bewijs van inschrijving en het betalingsbewijs.

OZ zorgverzekeringen
Vergoeding: Royaal pakket: Eenmalige vergoeding: € 50,-

Voorwaarden: Vergoeding in het jaar dat men lid wordt

Nuts Verzekeringen
Vergoeding:Structurele vergoeding vanuit AV-Goud: € 70,- per jaar (maximaal)

Voorwaarden:Geen.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften