Naar de inhoud

ANBI Logo

Verslag ALV

Op de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2006 is Nico Driebergen met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid. Nico zal de functie van penningmeester vervullen. Hij is daarmee de opvolger van Peter de Lange, die om gezondheidsredenen het bestuur heeft verlaten. Het bestuur bestaat verder uit Guido den Broeder (voorzitter) en Rob Arnoldus (vice-voorzitter). De functie van secretaris is nog steeds vacant.
 
De vergadering ging, eveneens unaniem, akkoord met de begroting voor 2007. De minimum-contributie blijft gehandhaafd op 25 euro. De nieuwe penningmeester zal met een voorstel komen waardoor ook mensen lid kunnen worden voor wie dat bedrag niet op te brengen is. Het bestuur kreeg ondertussen mandaat om langs alle voorgestelde wegen naar extra inkomsten te zoeken.
 
Met ruime meerderheid (17/25) werd besloten om bij wetenschappelijk onderzoek van ZonMW naar Cognitieve Gedragstherapie per geval te beoordelen of de vereniging daar medewerking aan wil verlenen. De vergadering heeft bij voorbaat medewerking toegezegd aan een mogelijk onderzoek van een van de leden van de vereniging naar de praktijkervaringen van patiënten met allerlei behandelingen.
 
De vergadering vond de gedrukte versie van de informatiefolder er prima uitzien. Voor de verspreiding van de folder onder gezondheidscentra, apotheken enz. wordt een beroep gedaan op de leden. Gratis exemplaren van de folder kunnen worden aangevraagd via reactie@me-cvsvereniging.nl. Naar aanleiding van de tekst van de informatiefolder zal de vereniging een discussie starten over 'markers' voor ME/CVS.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften