Naar de inhoud

ANBI Logo

Vertaling ICC & bijbehorende primer

22 oktober 2013. VERTALING INTERNATIONALE CONSENSUS CRITERIA & BIJBEHORENDE PRIMER
 
Heugelijk nieuws!
 
De officiële Nederlandse versie van de Internationale Consensus-
criteria (2011) en de daarop volgende handleiding voor artsen (ICP, 2012)
is een feit. Deze uitgaven zijn geautoriseerd door degenen die de oorspronkelijke Engelse uitgave hebben bezorgd.
 
U kunt met name de ICP, de handleiding voor artsen, als handvat gebruiken
bij gesprekken met uw arts, om hem gereedschappen in handen te geven om tot
een onderbouwde diagnose te komen. Zelf kunt u de ICC, waarin wat minder 
medische termen voorkomen, bijvoorbeeld gebruiken als ruggensteun bij
gesprekken met artsen en behandelaars.
 
De uitgaven zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
De ICC kost  € 3,50 de ICP € 5,- inclusief verzendkosten. 
Beide uitgaven samen kosten € 7,50 inclusief verzendkosten. 
U kunt uw bestelling plaatsen via contact@me-cvsvereniging.nl
De kosten dient u over te maken op IBAN rek.nr:  NL85 INGB 0004 2869 57 tnv ME/cvs Vereniging te Den Bosch, onder vermelding van uw naam en adres, zodat wij weten waar we de uitgaven heen kunnen sturen.

-----

 

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften