Naar de inhoud

ANBI Logo

Verzekeringsprotocol CVS

In 2007 verscheen bij de Gezondheidsraad een verzekeringsgeneeskundig protocol voor CVS, in een dubbelpublicatie met een ander protocol. Dit waren twee van de eerste tien verzekeringsgeneeskundige protocollen in Nederland. Het maken van zulke protocollen is daarna overgedragen aan de NVVG

Deze nieuwe ontwikkeling werd gevolgd door een platform van de CG-Raad, waaraan ook de ME/CVS Vereniging deelnam. Op het CVS-protocol was en is veel kritiek, waar de commissie van de Gezondheidsraad - met veel voorstanders van gedragstherapie - maar weinig rekening mee wilde houden. De werkwijze van de Gezondheidsraad, die zich nogal eens baseert op eenzijdige visies, ligt regelmatig onder vuur.

Onderzoek IWI

In 2010 is de keuringspraktijk beoordeeld door de Inspectie Werk en Inkomen. Dit was slechts een oppervlakking onderzoek. Het commentaar hierop van de ME/CVS Verening is opgenomen in het rapport. Een belangrijke conclusie die naar aanleiding van het onderzoek van de inspectie kan worden gesteld is dat de verzekeringsarts binnen de bestaande wet- en regelgeving, ook met dit protocol, over zoveel beslissingsruimte beschikt dat elk geval tot vrijwel elke willekeurige uitkomst kan leiden.

De ME/CVS Vereniging is van mening dat zowel de wetgeving als het protocol grondig moeten worden herzien. Daarnaast dient naar het oordeel van de ME/CVS Vereniging in de periode die voorafgaat aan een keuring aanzienlijk meer te gebeuren, zodat bij de keuring meer medische en arbeidskundige informatie beschikbaar is en een beter afgewogen oordeel kan worden geveld. De ME/CVS Vereniging steunt daarom het voornemen van de NVAB om een richtlijn ME/CVS te ontwikkelen voor bedrijfsartsen.

Zie verder

  • Gezondheidsraad (2007), "Verzekeringsgeneeskundige protocollen. Chronische-vermoeidheidssyndroom. Lumbosacraal radiculair syndroom", 2007/12, ISBN 90-5549-644-0 (pdf)
  • Inspectie Werk en Inkomen (2010), "Het Chronisch vermoeidheidssyndroom. De beoordeling door verzekeringsartsen", Inkomenszekerheid R10/08, ISBN 978-90-5079-239-4 (pdf)
  • Stichting Adviesgroep Bestuursrecht, Wetgeving Socialezekerheidsrecht

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften