Naar de inhoud

ANBI Logo

Voorlichting Neuroverpleegkundigen en Verzorgenden

Op uitnodiging van de NVNV, de Nederlandse Vereniging van Neuro-Verpleegkundigen en Verzorgenden, was de ME/CVS Vereniging op 15 februari j.l. aanwezig met een posterpresentatie in het VU medisch centrum te Amsterdam. Gelegenheid was het congres ‘Het brein en ik’.

Het congres had een gevarieerd programma met presentaties als Jong dementerenden, ALS, Epilepsiezorg, Ziekte van Parkinson, Vermoeidheid bij MS etc. In de pauzes bestond er voor de deelnemers de mogelijkheid om diverse posterpresentaties in de foyer te bezoeken. Met trots presenteerde de ME/CVS Vereniging haar stand. Een bestuurslid en een drietal vrijwilligers van de Vereniging waren aanwezig en leverden hun aandeel in informatieverstrekking en voorlichting over de patiëntenvereniging en het ziektebeeld ME/CVS. Bezoekers hechtten duidelijk waarde aan het feit dat ze oog in oog met patiënten stonden die vanuit ervaringsdeskundigheid spraken.

Het leidde in veel gevallen tot boeiende contacten en gesprekken met het verzoek om het volledige informatiepakket toe te zenden. Neuro-verpleegkundigen willen zo hun achterban informeren en de Lees ME’s en folders op hun afdeling in ziekenhuis of Thuiszorginstelling kunnen aanbieden aan collega’s en patiënten. De eerste waardevolle contacten zijn gelegd om in de nabije toekomst meer voorlichting/deskundigheidsbevordering op het gebied van ME/CVS te kunnen geven.

Volgend jaar zal de ME/CVS Vereniging opnieuw aanwezig zijn op het congres van NVNV.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften