Naar de inhoud

ANBI Logo

XMRV alles behalve passé

Cheney

Al willen er partijen de onverkwikkelijke gebeurtenissen rond het WPI en Judy Mikovits graag aangrijpen om het mogelijke verband tussen het XMRV-virus en ME voorgoed naar het land der fabelen te verwijzen, toch gaan onderzoeken daarnaar gewoon door. Gelukkig zijn er altijd wetenschappers die niet gevoelig zijn voor intriges, en die wetenschap ter wille van de wetenschap blijven beoefenen.
 

XMRV / HGRV onderzoek-een andere status


Er is nog geen consensus over het wel of niet bestaan van XMRV bij ME/CVS

Studies uit Europa (België en Duitsland), de Verenigde Staten (Cornell) en elders die los staan van die van het WPI, de FDA en het NCI,  laten bewijs zien voor het bestaan van een verband tussen XMRV en ME dat niet te wijten kan zijn aan laboratoriumvervuiling door monsters die met DNA van muizen zijn verontreinigd.


De studie die tot op heden deze stelling het sterkst ondersteunt,  werd gemeld door Dr. David Strayer van Hemispherex Inc. (Philadelphia, USA) op de IACFS/ME-bijeenkomst in Ottawa. Hij toonde aan dat zeven van de acht ME/CVS-patiënten positief waren voor  XMRV en bij de controle-groep slechts twee van de zeventien. Dr. David Strayer gebruikte hierbij de Next Generation Sequencing (NGS) technologie, die  beschikbaar is bij Roche Labs in Duitsland.


NGS is niet beinvloedbaar door muisverontreinigingen en toont aan dat XMRV in feite is geïntegreerd in  menselijk DNA, wat zou betekenen dat het een menselijk virus is.

De in The Science geplaatste studie van Lombardi et al uit 2009 staat nog steeds overeind als het beste bewijs dat dit virus overdraagbaar is van cel naar cel. En de studies van het WPI en uit België tonen door de aanwezigheid van antilichamen een immuunrespons aan tegen XMRV en een cytokine-profiel dat een pathologie doet veronderstellen.

Ik verwacht dat NGS, dat niet de mankementen vertoont van de PCR-technologie bij het evalueren van menselijke virussen waarover we nog weinig weten, de beste toekomstperspectieven biedt op een consensus over de vraag naar een verband tussen ME/CVS en XMRV/HGRV.


Dit voorlopige onderzoeksverslag uit Duitsland, waarbij NGS alsook gegevens over menselijke immuun-reacties werden gebruikt, bevestigt dat er een relatie kan zijn  tussen XMRV en ME/CVS. De tot nu toe gebruikelijke  PCR-technologie heeft tot dusver met al zijn gebreken geleid tot een zeer rommelig wetenschappelijk debat met zwaar overtrokken bio-politieke trekken.Public Relations, 5 december 2011
 

http://j.mp/szQUhQ

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften