Naar de inhoud

ANBI Logo

XMRV-onderzoek Nijmegen mislukt

Een groep onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen is er niet in geslaagd om het retrovirus XMRV te vinden in 32 oude bloedmonsters. Zij schrijven hierover in het British Medical Journal. De auteurs menen dat zij op grond van dit resultaat de eerdere resultaten uit de Verenigde Staten in twijfel mogen trekken.
In oktober 2009 rapporteerden onderzoekers van het Whittemore Peterson Institute, het National Cancer Institute en de Cleveland Clinic in een artikel in Science dat zij bij ME-patiënten het retrovirus XMRV aantroffen. Ook 4% van de gezonde controles heeft dit virus onder de leden. Om het virus, waarvan het materiaal heel gering is, in het bloed te traceren bleek een complex procédé noodzakelijk. Inmiddels lopen er in de wereld diverse replicatie-studies waarbij andere onderzoekers met dezelfde methode de resultaten trachten te bevestigen.
Ondertussen zijn ook drie korte studies uitgevoerd, twee in Engeland en deze van Van der Meer c.s. in Nijmegen, waarbij men met een eigen, veel minder ontwikkelde methode trachtte het virus op te sporen. Dit is telkens niet gelukt. De 4% XMRV onder de gezonde bevolking werd evenmin gevonden. De Amerikaanse onderzoekers gaven in commentaar op de Engelse onderzoeken al aan, dat daar diverse essentieel gebleken stappen werden overgeslagen. 
De ME/CVS Vereniging wijst erop dat ook de Nijmeegse onderzoekers geen replicatie-studie hebben uitgevoerd maar kozen voor een eigen, ongeteste methode. Tevens zijn de personen, van wie het bloed is bestudeerd, destijds niet medisch onderzocht, zodat niet bekend is welke ziekte zij eventueel hadden.
De onderzochte bloedmonsters zijn in 1991 verzameld met behulp van de Oxford-criteria. Deze criteria houden in dat iedereen met onverklaarde chronische vermoeidheid de diagnose CVS krijgt. Met de ziekte ME heeft dat weinig te maken. Van de monsters uit 1991 is bovendien slechts een selectie onderzocht. De ME/CVS Vereniging acht het dan ook aannemelijk dat geen van de onderzochte bloedmonsters van een ME-patiënt afkomstig was. Een van de personen, van wie destijds bloed is afgenomen, heeft in een openbare reactie verklaard dat er in Nijmegen in het geheel geen diagnostisch onderzoek plaatsvond.
Persbericht UMC St. Radboud, 26 februari 2010

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften