Naar de inhoud

ANBI Logo

Zindelijk denken over ME/CVS

4 juni 2012, Zindelijk denken over ME/CVS
De ont-stigmatisering van ME

 

Zo af en toe krijgen de aanhangers van de psychosociale benadering weerwoord. In het Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie verscheen in 2011 een artikel van psychotherapeute Kaufmann over het werken met ‘onverklaarde lichamelijke klachten’ waaronder zij ook ‘CVS’ schaart. Op dit artikel waar CVS gelijkgesteld wordt aan een psychiatrische conversiestoornis is door Rob Arnoldus gereageerd.

Arnoldus hekelt de psychosomatische duiding en de onethische ‘geruststellende behandeling’ van Kaufmann en benadrukt dat zogenaamde onverklaarde klachten vaak wel degelijk verklaarbaar blijken te zijn. Arnoldus constateert bovendien dat de benadering van Kaufmann geenszins voldoet aan de kwalificatie cliëntgericht. Op dit commentaar van Arnoldus is vervolgens door zowel Kaufmann alsook door psychiater Van Houdenhove gereageerd. Kaufmann is niet geporteerd voor een ‘diagnosegestuurde’ behandeling en Van Houdenhove wijst op de autoriteit van de psychiater/arts en het gevaar van experimentele behandelingen.

Arnoldus constateert in de meeste recente forumbijdrage dat beide auteurs gebruik maken van drogredenen en stelt opnieuw de psychiatrische classificatie van ME/CVS ter discussie:

“CVS, feitelijk niet meer dan een uitsluitingsdiagnose bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, wordt door Van Houdenhove als een ‘medisch raadsel’ gepercipieerd. Dergelijke raadsels, zo leert de geschiedenis van kanker, MS, enzovoort, trekken vanouds de belangstelling van psychiaters die hun kennis en gezag legitimeren met een beroep op het uitblijven van consensus over sluitende medische verklaringen. Zonder de afbakening van de onderzoekspopulatie is de verificatie van biomarkers en hypothesesover oorzaken echter, per definitie, een onoplosbaar probleem, een self-defeating exercise (Holgate e.a., 2011, p. 2).

Zindelijk denken over ME/CVS is de boodschap van Arnoldus die het belang van objectivering van de klachten van ME/CVS benadrukt. Als het aan Arnoldus ligt wordt de ICC op waarde geschat en wordt er daadwerkelijk naar de client (hij refereert daarbij ook aan Voices of the shadows) geluisterd.

 

De forumdiscussie in TCgP is te volgen door de volgende links te gebruiken:

Artikel Kaufmann: http://www.tcgp.nl/pdf/Onverklaard_maakt_onbemind._Het_werken_met_onverklaarde_lichamelijke_klachten_in_de_groep.pdf

Reactie Arnoldus: http://www.tcgp.nl/pdf/Pagina_s_van_TcP11-03_web_v3-2.pdf

Reacties Kaufmann en Van Houdenhove

http://www.tcgp.nl/nl/db_detail.php?recordID=2017

http://www.tcgp.nl/nl/db_detail.php?recordID=2018

Zindelijk denken over ME/CVS Arnoldus: http://www.tcgp.nl/pdf/50.2.Forum.pdf

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften