Naar de inhoud

ANBI Logo

ZonMw: Eerste projecten in programma Chronisch Vermoeidheidssyndroom gehonoreerd

Bron: website ZonMw

In de eerste subsidieronde van het programma CVS zijn onlangs vijf onderzoeken onder voorwaarden gehonoreerd. Deze projecten zijn er op gericht een beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Graded Exercise Training (GET) bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.

Eén onderzoek richt zich op de vraag hoe het komt dat Cognitieve Gedragstherapie niet bij iedereen even goed werkt. De onderzoekers proberen te voorspellen welke patiënten baat hebben bij deze behandeling, welke niet en waardoor niet. In twee studies wordt onderzocht of Cognitieve Gedragstherapie ook werkt als het in een 'lichtere' vorm wordt aangeboden, bijvoorbeeld door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartsenpraktijk, of via internet aan jongeren. Tenslotte wordt de Cognitieve Gedragstherapie in twee studies vergeleken met  technieken of programma's uit de revalidatie. De eerste studie gaat na of CGT effectiever is als CVS patiënten veelvuldig feedback krijgen over hun feitelijke lichamelijke activiteit.

Het tweede onderzoek moet uitwijzen of (monodisciplinaire) CGT het qua effectiviteit wint van een multidisciplinair revalidatieprogramma. De resultaten van deze onderzoeken worden in de loop van 2010 verwacht.

Informatie

Het programma CVS.

Subsidieronde

Onlangs is de tweede subsidieronde opengesteld.

Voor de volledige call kijk op de Subsidiekalender.

Nieuwsarchief

vergeetmeniet-folderVrouw met laptopVrouw aan het waterVergeetmeniet2Student

vrijwilligers gevraagd

LeesME blok

LeesME tijdschriften