Bestuur

Bestuur

 

Het bestuur van de ME/cvs Vereniging heeft tot taak het uitvoeren van het door de leden vastgestelde beleid. Daarin verschilt een vereniging van andere rechtsvormen, waar het bestuur zelf het beleid bepaalt. De bestuursleden worden door de leden van de vereniging uit hun midden gekozen en zijn dus zelf patiënt of naaste van een patiënt.

Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De overige taken verdeelt het bestuur onderling. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers, eveneens leden van de vereniging, die het bestuur ondersteunen bij het uitoefenen van hun functie. 

 

Bestuursleden

 • Voorzitter: Augusta Noorlander
 • Secretaris: Carolien van Leijen - Waardenburg
 • Penningmeester: Yvonne van der Ploeg
 • Algemeen bestuurslid: Ieke van Doorn
 • Algemeen bestuurslid: Ramon Kemperman
      
  Op dit moment is er weer plaats voor twee algemeen bestuursleden.
  Als bestuurslid denkt u mee over het te voeren beleid en de uit te voeren plannen, en woont u de tweewekelijkse vergaderskypes bij.
  U komt in een enthousiast team bestuursleden die zich inzetten om de positie en behandeling van ME-patienten te verbeteren.

  Het bestuur vergadert via Skype, zodat er voor bestuursoverleg niet hoeft te worden gereisd.

  Bent u geïnteresseerd om u op deze manier voor uw medepatiënten in te zetten, stuur dan een bericht naar contact@me-cvsvereniging.nl

   

 

-----