Bestuur

Bestuur

 

Het bestuur van de ME/cvs Vereniging heeft tot taak het uitvoeren van het door de leden vastgestelde beleid. Daarin verschilt een vereniging van andere rechtsvormen, waar het bestuur zelf het beleid bepaalt. De bestuursleden worden door de leden van de vereniging uit hun midden gekozen en zijn dus zelf patiënt of naaste van een patiënt.

Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De overige taken verdeelt het bestuur onderling. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers, eveneens leden van de vereniging, die het bestuur ondersteunen bij het uitoefenen van hun functie. 

 

Bestuursleden

  • Voorzitter: Ramon Kemperman
  • Secretaris: Carolien van Leijen - Waardenburg
  • Penningmeester: Kor Werkman
  • Algemeen bestuurslid: Ieke van Doorn
  • Algemeen bestuurslid: Ellemieke Labordus-Visser
  • Algemeen bestuurslid: Jordy de Haan    

    -----