Internationale Consensus Criteria 2011

Samenvatting van de Internationale Consensus Criteria voor ME

(voor de volledige criteria klik hier

MYALGISCHE ENCEFALOMYELITIS:
INTERNATIONALE CONSENSUS CRITERIA

Volwassenen en jongeren * Klinisch en research

Een patiënt dient te voldoen aan de criteria voor neuro-immune uitputting na inspanning (A),
aan ten minste een symptoom van drie categorieën neurologische problemen (B),
aan ten minste één symptoom uit de drie categorieën immunologisch/gastro-intestinaal/urogenitaal stelsel (C),
en aan ten minste één symptoom uit de categorieën energiestofwisseling / energietransport (D).

 

A. Neuro-immune uitputting na inspanning (Post Exertional Neuroimmune Exhaustion: PENE, pen’-e)

Verplicht criterium

1. Duidelijke en snelle fysieke en/of cognitieve vermoeidheid, als gevolg van soms minimale inspanningen zoals dagelijkse handelingen of eenvoudige cognitieve taken, die slopend kan zijn en een terugval over langere periode kan veroorzaken.
2. Verergering van symptomen na inspanning, zoals acute, griepachtige verschijnselen, pijn en verergering van andere symptomen.
3. Uitputting na inspanning kan gelijk na een activiteit optreden, maar ook pas na uren of dagen.
4. De herstelperiode duurt langer, gewoonlijk 24 uur of meer. Een terugval kan dagen, weken of nog langer duren.
5. Lage fysieke en mentale vermoeidheidsgrens (gebrek aan uithoudingsvermogen) leidt tot een substantiële vermindering van het activiteitenniveau t.o.v. vóór het ontstaan van de ziekte.

 

B. Neurologische stoornissen

Ten minste één symptoom uit drie van de vier onderstaande categorieën

1. Neurocognitieve problemen
a. Problemen bij het verwerken van informatie: vertraagd denken, verstoorde concentratie zoals       verwarring, desoriëntatie, cognitieve overbelasting, problemen met het nemen van beslissingen,     vertraagde spraak, niet-aangeboren of inspanningsbepaalde dyslexie.
b. Vermindering van het kortetermijngeheugen: zoals het vergeten wat men wilde zeggen, wat men bezig was te zeggen, het niet paraat krijgen van woorden, moeite hebben met het opdiepen van informatie uit het geheugen, en een slecht algemeen geheugen.

2. Pijn
a. Hoofdpijn: zoals chronische algemene hoofdpijn waarbij vaak pijn aan de ogen, vlak achter de ogen of in het achterhoofd die te maken kan hebben met spanning van de nekspieren; migraine;  spanningshoofdpijn.
b. Hevige pijn kan worden gevoeld in de spieren, aanhechtingen van de pezen, gewrichten, buik of borstkas. De pijn wordt niet veroorzaakt door een ontsteking en verplaatst zich vaak. Voorbeelden zijn algehele verhoogde pijngevoeligheid, overal verspreide pijn (die aan de fibromyalgie-criteria kan voldoen) en myofaciale of uitstralende pijn.

3. Slaapstoornissen
a. Verstoorde slaappatronen, zoals slapeloosheid, extra lange slaap en dutjes, het grootste deel van de dag slapen en het grootste deel van de nacht wakker zijn, veelvuldig wakker worden, het veel vroeger wakker worden dan voordat de ziekte begon, levendige dromen/nachtmerries.
b. Niet-verkwikkende slaap, zoals het totaal uitgeput wakker worden ongeacht hoe lang men geslapen heeft, slaperigheid overdag.

4. Neurosensitieve, perceptuele en motorische verstoringen
a. Neurosensitief en perceptueel, zoals problemen met scherp zien, overgevoeligheid voor licht, geluid, trillingen, geur, smaak en aanraking; verstoorde dieptewaarneming.
b. Motorische problemen, zoals spierzwakte, spiertrekkingen, slechte coördinatie, wankel gevoel bij het staan, ataxie.
 

C. Aantasting van immunologische, gastro-intestinale en uro-genitale functies

Ten minste één symptoom uit drie van de vijf volgende categorieën:

1. Griepachtige verschijnselen kunnen steeds weer terugkeren of chronisch zijn, en ontstaan of verergeren specifiek door inspanning, voorbeelden zijn: een zere keel, bijholteontstekingen, lymfeklieren in de hals en/of de oksels die opgezwollen of gevoelig kunnen zijn bij aanraking.
2. Vatbaarheid voor virusinfecties met langere herstelperioden.
3. Spijsverteringskanaal: misselijkheid, buikpijn, opgeblazen gevoel, prikkelbare darmsyndroom.
4. Urogenitaal: verhoogde aandrang en vaker moeten urineren, veelvuldig ‘s nachts moeten urineren.
5. Overgevoeligheden voor voedsel, medicijnen, geuren of chemische stoffen.
 

D. Verstoring van de energieproductie of het energietransport

Ten minste één van de onderstaande symptomen

1. Cardiovasculair, zoals het niet kunnen verdragen rechtop te zitten of te staan – orthostatische intolerantie, lage bloeddruk met neurologische oorzaak, abnormale toename van de hartslag door verandering van houding, hartkloppingen al dan niet met hartritmestoornissen, licht gevoel in het hoofd/duizeligheid.
2. Ademhaling, zoals kortademigheid, moeizaam adem kunnen halen, vermoeide borstkasspieren.
3. Verlies van thermostatische balans, zoals verlaagde lichaamstemperatuur, duidelijke dagelijkse schommelingen, zweetaanvallen, steeds terugkerend koortsgevoel al dan niet met verhoging, koude handen en voeten.
4. Het niet kunnen verdragen van extreem hoge of lage temperaturen.
 

Pediatrische overwegingen
Bij kinderen kunnen de symptomen langzamer verergeren dan bij tieners of volwassenen. Naast neuro-immune uitputting na inspanning blijken de meest opvallende symptomen neurologisch te zijn: hoofdpijnen, cognitieve stoornissen en slaapstoornissen.

1. Hoofdpijnen: ernstige of chronische hoofdpijn werkt vaak invaliderend. Migraine kan vergezeld gaan van een snelle daling van lichaamstemperatuur, rillen, overgeven, diarree en ernstige zwakte.
2. Neurocognitieve problemen: moeite om de ogen te focussen en met lezen zijn heel algemeen. Kinderen kunnen dyslectisch worden, wat soms alleen tot uiting komt als ze vermoeid zijn. Het langzame verwerken van informatie maakt het lastig om mondeling gegeven opdrachten te volgen of aantekeningen te maken. Alle cognitieve stoornissen worden erger bij fysieke of mentale belasting. Jonge mensen zullen geen volledig lesprogramma kunnen volhouden.
3. De pijn kan grillig lijken en snel van plaats veranderen. Hypermobiliteit van de gewrichten komt veel voor.

Classificatie
-- Myalgische Encefalomyelitis
-- Atypische Myalgische Encefalomyelitis:
voldoet aan de neuro-immune uitputting na inspanning, maar kent twee of minder vereiste symptomen van de overige criteria. In zeldzame gevallen kan pijn of slaapstoornis ontbreken.

Comorbide aandoeningen:
Fibromyalgie, het myofasciaal pijnsyndroom, het syndroom van Costen, het prikkelbare darmsyndroom, cystitis interstitialis, het fenomeen van Raynaud, verzakking van de mitralis, migraine, allergieën, meervoudige chemische intolerantie (MCS), de ziekte van Hashimoto, Syndroom van Sjögren, reactieve depressie.
Migraine en het prikkelbare darmsyndroom kunnen voorafgaan aan ME maar er daarna deel van gaan uitmaken. Fibromyalgie en ME overlappen elkaar.