ME/CVS Criteria

Criteria

De diverse hieronder genoemde criteria voor CVS zijn niet primair bedoeld voor het stellen van een diagnose, maar vooral voor het afbakenen van onderzoekspopulaties. In 2003 is een poging gedaan (Canadese criteria, zie eveneens hieronder) om diagnosecriteria op te stellen voor ME/CVS.

 

Samenvatting van de Internationale Consensus Criteria voor ME

(voor de volledige criteria klik hier

MYALGISCHE ENCEFALOMYELITIS:
INTERNATIONALE CONSENSUS CRITERIA

Volwassenen en jongeren * Klinisch en research

Een patiënt dient te voldoen aan de criteria voor neuro-immune uitputting na inspanning (A),
aan ten minste een symptoom van drie categorieën neurologische problemen (B),
aan ten minste één symptoom uit de drie categorieën immunologisch/gastro-intestinaal/urogenitaal stelsel (C),
en aan ten minste één symptoom uit de categorieën energiestofwisseling / energietransport (D).

 

A. Neuro-immune uitputting na inspanning (Post Exertional Neuroimmune Exhaustion: PENE, pen’-e)

Verplicht criterium

1. Duidelijke en snelle fysieke en/of cognitieve vermoeidheid, als gevolg van soms minimale inspanningen zoals dagelijkse handelingen of eenvoudige cognitieve taken, die slopend kan zijn en een terugval over langere periode kan veroorzaken.
2. Verergering van symptomen na inspanning, zoals acute, griepachtige verschijnselen, pijn en verergering van andere symptomen.
3. Uitputting na inspanning kan gelijk na een activiteit optreden, maar ook pas na uren of dagen.
4. De herstelperiode duurt langer, gewoonlijk 24 uur of meer. Een terugval kan dagen, weken of nog langer duren.
5. Lage fysieke en mentale vermoeidheidsgrens (gebrek aan uithoudingsvermogen) leidt tot een substantiële vermindering van het activiteitenniveau t.o.v. vóór het ontstaan van de ziekte.

 

B. Neurologische stoornissen

Ten minste één symptoom uit drie van de vier onderstaande categorieën

1. Neurocognitieve problemen
a. Problemen bij het verwerken van informatie: vertraagd denken, verstoorde concentratie zoals       verwarring, desoriëntatie, cognitieve overbelasting, problemen met het nemen van beslissingen,     vertraagde spraak, niet-aangeboren of inspanningsbepaalde dyslexie.
b. Vermindering van het kortetermijngeheugen: zoals het vergeten wat men wilde zeggen, wat men bezig was te zeggen, het niet paraat krijgen van woorden, moeite hebben met het opdiepen van informatie uit het geheugen, en een slecht algemeen geheugen.

2. Pijn
a. Hoofdpijn: zoals chronische algemene hoofdpijn waarbij vaak pijn aan de ogen, vlak achter de ogen of in het achterhoofd die te maken kan hebben met spanning van de nekspieren; migraine;  spanningshoofdpijn.
b. Hevige pijn kan worden gevoeld in de spieren, aanhechtingen van de pezen, gewrichten, buik of borstkas. De pijn wordt niet veroorzaakt door een ontsteking en verplaatst zich vaak. Voorbeelden zijn algehele verhoogde pijngevoeligheid, overal verspreide pijn (die aan de fibromyalgie-criteria kan voldoen) en myofaciale of uitstralende pijn.

3. Slaapstoornissen
a. Verstoorde slaappatronen, zoals slapeloosheid, extra lange slaap en dutjes, het grootste deel van de dag slapen en het grootste deel van de nacht wakker zijn, veelvuldig wakker worden, het veel vroeger wakker worden dan voordat de ziekte begon, levendige dromen/nachtmerries.
b. Niet-verkwikkende slaap, zoals het totaal uitgeput wakker worden ongeacht hoe lang men geslapen heeft, slaperigheid overdag.

4. Neurosensitieve, perceptuele en motorische verstoringen
a. Neurosensitief en perceptueel, zoals problemen met scherp zien, overgevoeligheid voor licht, geluid, trillingen, geur, smaak en aanraking; verstoorde dieptewaarneming.
b. Motorische problemen, zoals spierzwakte, spiertrekkingen, slechte coördinatie, wankel gevoel bij het staan, ataxie.
 

C. Aantasting van immunologische, gastro-intestinale en uro-genitale functies

Ten minste één symptoom uit drie van de vijf volgende categorieën:

1. Griepachtige verschijnselen kunnen steeds weer terugkeren of chronisch zijn, en ontstaan of verergeren specifiek door inspanning, voorbeelden zijn: een zere keel, bijholteontstekingen, lymfeklieren in de hals en/of de oksels die opgezwollen of gevoelig kunnen zijn bij aanraking.
2. Vatbaarheid voor virusinfecties met langere herstelperioden.
3. Spijsverteringskanaal: misselijkheid, buikpijn, opgeblazen gevoel, prikkelbare darmsyndroom.
4. Urogenitaal: verhoogde aandrang en vaker moeten urineren, veelvuldig ‘s nachts moeten urineren.
5. Overgevoeligheden voor voedsel, medicijnen, geuren of chemische stoffen.
 

D. Verstoring van de energieproductie of het energietransport

Ten minste één van de onderstaande symptomen

1. Cardiovasculair, zoals het niet kunnen verdragen rechtop te zitten of te staan – orthostatische intolerantie, lage bloeddruk met neurologische oorzaak, abnormale toename van de hartslag door verandering van houding, hartkloppingen al dan niet met hartritmestoornissen, licht gevoel in het hoofd/duizeligheid.
2. Ademhaling, zoals kortademigheid, moeizaam adem kunnen halen, vermoeide borstkasspieren.
3. Verlies van thermostatische balans, zoals verlaagde lichaamstemperatuur, duidelijke dagelijkse schommelingen, zweetaanvallen, steeds terugkerend koortsgevoel al dan niet met verhoging, koude handen en voeten.
4. Het niet kunnen verdragen van extreem hoge of lage temperaturen.
 

Pediatrische overwegingen
Bij kinderen kunnen de symptomen langzamer verergeren dan bij tieners of volwassenen. Naast neuro-immune uitputting na inspanning blijken de meest opvallende symptomen neurologisch te zijn: hoofdpijnen, cognitieve stoornissen en slaapstoornissen.

1. Hoofdpijnen: ernstige of chronische hoofdpijn werkt vaak invaliderend. Migraine kan vergezeld gaan van een snelle daling van lichaamstemperatuur, rillen, overgeven, diarree en ernstige zwakte.
2. Neurocognitieve problemen: moeite om de ogen te focussen en met lezen zijn heel algemeen. Kinderen kunnen dyslectisch worden, wat soms alleen tot uiting komt als ze vermoeid zijn. Het langzame verwerken van informatie maakt het lastig om mondeling gegeven opdrachten te volgen of aantekeningen te maken. Alle cognitieve stoornissen worden erger bij fysieke of mentale belasting. Jonge mensen zullen geen volledig lesprogramma kunnen volhouden.
3. De pijn kan grillig lijken en snel van plaats veranderen. Hypermobiliteit van de gewrichten komt veel voor.

Classificatie
-- Myalgische Encefalomyelitis
-- Atypische Myalgische Encefalomyelitis:
voldoet aan de neuro-immune uitputting na inspanning, maar kent twee of minder vereiste symptomen van de overige criteria. In zeldzame gevallen kan pijn of slaapstoornis ontbreken.

Comorbide aandoeningen:
Fibromyalgie, het myofasciaal pijnsyndroom, het syndroom van Costen, het prikkelbare darmsyndroom, cystitis interstitialis, het fenomeen van Raynaud, verzakking van de mitralis, migraine, allergieën, meervoudige chemische intolerantie (MCS), de ziekte van Hashimoto, Syndroom van Sjögren, reactieve depressie.
Migraine en het prikkelbare darmsyndroom kunnen voorafgaan aan ME maar er daarna deel van gaan uitmaken. Fibromyalgie en ME overlappen elkaar.

 

URL (engels):

Members of ME/CFS GP Guidelines taskforce:

 • Professor Justin Beilby, Independent Chair, Department of General Practice, University of Adelaide
 • Associate Professor David Torpy, Department of Medicine, University of Adelaide
 • Dr David Gilles, Clinical Immunologist, Institute of Medical and Veterinary Science
 • Dr Richard Burnet, Clinical Endocrinologist, Royal Adelaide Hospital
 • Dr Rey Casse, Neurologist and Nuclear Medicine Physician, The Queen Elizabeth Hospital
 • Dr James Hundertmark, Consultant Psychiatrist, The Queen Elizabeth Hospital
 • Dr Milton Bowman, Private Psychiatrist
 • Dr Peter Del Fante, General Practitioner and Public Health Physician, Adelaide Western Division of General Practice
 • Dr Bruce Wauchope, General Practitioner
 • Dr Ian Buttfield, General Physician
 • Dr Richard Kwiatek, Rheumatologist, The Queen Elizabeth Hospital
 • Mr Paul Leverenz, Past President, ME/CFS Society (SA) Inc
 • Ms Kristin Clark, ME/CFS Patient Representative

Observers:

 • Mr Bruce Whitby, Primary Health Care Branch, Department of Human Services
 • Dr Wendy Scheil, Public Health Physician, Department of Human Services
 • Dr Peter Cahalan, President, ME/CFS Society (SA) Inc

 

Nederlandse vertaling Canadese Consensus Criteria

Een patiënt met ME/CVS

 • moet voldoen aan de criteria voor
  •  vermoeidheid,
  •  malaise en/of vermoeidheid na inspanning,
  •  slaapstoornissen en
  •  pijn;
 • heeft twee of meer neurologische/cognitieve symptomen en
 • één of meer symptomen uit twee van de categorieën van autonome, neuro-endocriene en immuunsysteem verschijnselen
 • en voldoen aan eisen beschreven onder 7.

1.

Vermoeidheid:
(verplicht)

 

de patiënt moet een ernstige mate van nog niet eerder opgetreden, onverklaarde, aanhoudende of terugkerende lichamelijke én geestelijke vermoeidheid hebben, die het activiteitenniveau van de patiënt wezenlijk vermindert.

 

2.

Malaisegevoel en/of vermoeidheid na inspanning (inspanningsintolerantie): 
(verplicht)

 

Abnormaal verlies van lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen,

snel afnemende spiersterkte,

cognitieve vaardigheden

malaise en/of

vermoeidheid en/of

pijn

na inspanning.

 

Verder kan inspanning leiden tot verergering van de andere verwante symptomen

binnen de groep van symptomen waar de patiënt last van heeft.

Er is een pathologisch lange herstelduur: gewoonlijk 24 uur of langer.

 

3.

Slaapstoornissen *:

(verplicht):

 

een niet-verkwikkende slaap of hoeveelheid slaap of verstoring van het slaappatroon, bijvoorbeeld een omgekeerd of chaotisch slaappatroon.

 

4.

Pijn *:

(verplicht)

 

Spierpijn is in belangrijke mate aanwezig. De pijn kan ervaren worden in de spieren en/of gewrichten en is dikwijls wijdverspreid en verspringend van aard.

Dikwijls is er sprake van ernstige hoofdpijn, die duidelijk anders is dan ooit voor de ziekte het geval was.

 

5.

Neurologische/cognitieve klachten:

(twee of meer van de volgende klachten moeten aanwezig zijn)

 

verwardheid,

 

verminderde concentratie en korte termijn-geheugen,

 

desoriëntatie,

 

problemen met het verwerken, rangschikken en terughalen van informatie;

praktische afasie (niet op het juiste woord kunnen komen);

afwijkingen in de zintuiglijke waarneming,

bijv. problemen met ruimtelijke oriëntatie, wazig zien (onvermogen "scherp te stellen").

 

ataxie (stoornis in de samenwerking tussen de spieren),

spierzwakte en -samentrekkingen komen veel voor.

 

overbelastingsverschijnselen op cognitief of zintuiglijk niveau

(bijv. overgevoeligheid voor licht en geluid) en/of

emotionele overbelasting,

hetgeen kan leiden tot een ernstige terugval en/of angst.

 

6.

Klachten m.b.t.

het autonome zenuwstelsel, het neuro-endocriene stelsel en het afweersysteem:

(tenminste één symptoom uit twee van de onderstaande categorieën 6.1., 6.2. en 6.3):

 
 

6.1

Verschijnselen die te maken hebben met het autonome zenuwstelsel

   

orthostatische intolerantie;

   

verlaagde bloeddruk door neurologische oorzaak (NMH);

   

hartkloppingen, veroorzaakt door verandering van lichaamshouding (POTS);

   

verlaagde bloeddruk door verandering van lichaamshouding;

   

duizeligheid (licht gevoel in het hoofd);

   

extreem bleke huid;

   

misselijkheid;

   

prikkelbare darm;

   

verstoring van de blaasfunctie en/of vaak moeten plassen;

   

plotseling gejaagde hartslag, eventueel met hartritmestoornissen;

   

kortademigheid bij inspanning.

 
 

6.2

Neuro-endocriene verschijnselen:

   

instabiele c.q. lagere lichaamstemperatuur

met markeerbare dagelijkse schommeling hierin;

   

periodiek hevig zweten;

   

terugkerende "koortsgevoelens";

   

koude ledematen;

   

slecht tegen hitte en kou kunnen;

   

opvallende gewichtsverandering, anorexia of abnormale eetlust;

   

verminderd aanpassingsvermogen en verergering van symptomen

bij lichamelijke of geestelijke stress.

       
 

6.3

Immunologische verschijnselen:

   

overgevoelige lymfeklieren;

   

terugkerende zere keel;

   

terugkerende griepachtige symptomen;

   

algehele malaise;

   

intoleranties voor voedsel, medicijnen of chemische stoffen,

die voor aanvang van de ziekte niet aanwezig waren.

       

7.

Eisen

 

De klachten moeten ten minste 6 maanden duren.

Gewoonlijk is er een duidelijk begin, maar ook een geleidelijk ontstaan komt soms voor **.

Een voorlopige diagnose kan al eerder worden gesteld.

Voor kinderen zou drie maanden een geschikte termijn zijn.

De symptomen moeten zijn ontstaan bij het begin van de ziekte,

of ze moeten substantieel verergerd zijn bij begin van de ziekte.

Het is onwaarschijnlijk dat een patiënt lijdt aan alle symptomen uit de kategorieën 5 en 6.

Meestal is er sprake van symptomenklusters die in de tijd toenemen, afnemen of veranderen.

Kinderen hebben vaak een veelvoud aan opvallende symptomen,

maar de ernst ervan kan van dag tot dag variëren.

   

*

Een klein aantal patiënten heeft geen pijn- of slaapstoornissen,

toch kan de diagnose ME/CVS overwogen worden

wanneer er sprake is van een infektie-/griepachtig begin van de ziekte.

   

**

Sommige patiënten hadden voorafgaand aan ME/CVS al last van een slechte gezondheid.

Bij hen ontbreekt een duidelijk gemarkeerd begin van de ziekte

of is er sprake van een meer geleidelijk of sluipend begin.

   

 

 

Uitsluitingsdiagnoses

 

Uitgesloten dienen te worden: ziekten die de voornaamste symptomen van vermoeidheid, slaapstoornissen, pijn en cognitieve problemen verklaren.

 

Het is van het grootste belang bepaalde ziekten en aandoeningen uit te sluiten:

∘  ziekte van Addison,

∘  syndroom van Cushing (verhoogde productie van het bijnierschorshormoon cortisol),

∘  hypothyrioidie (te langzaam werkende schildklier),

∘  hyperthyrioidie (te snel werkende schildklier),

∘  ijzergebrek,

∘  andere behandelbare vormen van bloedarmoede,

∘  hemochromatose (ijzerstapeling/-vergiftiging),

∘  diabetes mellitus (suikerziekte) en

∘  kanker.

 

Het is ook essentieel om

 

∘  behandelbare slaapstoornissen, zoals

    ∙  infecties van de hogere luchtwegen en

    ∙  slaap-apneu;

∘  reumatologische aandoeningen, zoals

    ∙  reumatoïde artritis,

    ∙  lupus,

    ∙  polymyositis (bindweefselaandoening van de spieren, huid en ander weefsel) en

    ∙  ontstekingsreuma (polymyalgia rheumatica PMR);

∘  immunologische aandoeningen zoals

    ∙  AIDS;

∘  neurologische aandoeningen, zoals

    ∙  multiple sclerose (MS),

    ∙  ziekte van Parkinson,

    ∙  myasthenia gravis (spierzwakte veroorzaakt door een slechte prikkeloverdracht) en

    ∙  B12 tekort;

∘  infectieziekten zoals

    ∙  tuberculose,

    ∙  chronische hepatitis,

    ∙  de ziekte van Lyme, enz.;

∘  primaire psychiatrische stoornissen en

∘  verslavingsproblematiek.

 

uit te sluiten.

 

Het uitsluiten van andere ziekten gebeurt door anamnese en lichamelijk onderzoek.

Wanneer deze niet voldoende zijn, wordt laboratoriumonderzoek gedaan en scans gemaakt.

Wanneer een mogelijk verwarrende medische conditie onder controle is gebracht,

kan de diagnose ME/CVS worden verondersteld als de patiënt voor het overige aan de criteria voldoet.

 
 

Comorbiditeit

(ziektes die gelijktijdig kunnen optreden):

1.

Fibromyalgie Syndroom (FMS);

2.

Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS);

3.

Aandoeningen aan het kaakgewricht;

4.

Prikkelbare darm syndroom;

5.

Blaasontsteking;

.6.

Prikkelbare Blaas Syndroom;

7.

Syndroom van Raynaud;

8.

Afwijkingen aan de hartklep;

9.

Depressie;

10.

Migraine;

11.

Allergieën;

12.

Meervoudige Chemische Intoleranties (MCS);

13.

Ziekte van Hashimoto;

14.

Syndroom van Sjögren (Sicca Syndroom).

 

Dergelijke aandoeningen kunnen samen met ME/CVS voorkomen.

Andere, zoals het prikkelbare darmsyndroom,

kunnen jarenlang voorafgaan aan het begin van ME/CVS,

maar er dan mee in verband worden gebracht.

Hetzelfde geldt voor migraine en depressie.

Dit verband is dus losser dan tussen de symptomen binnen het syndroom.

ME/CVS en fibromyalgie (FMS) zijn vaak nauw aan elkaar verbonden en

zouden als "overlappende" syndromen moeten worden beschouwd.

 

 

Idiopathische Chronische Vermoeidheid:

Indien de patiënt lijdt aan een onverklaarde, langdurige vermoeidheid (6 maanden of meer),

maar onvoldoende symptomen heeft om aan de criteria voor ME/CVS te voldoen,

zou de diagnose idiopathische chronische vermoeidheid gesteld moeten worden.

 

 

Diagnostisch Protocol

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een enkel ziektemodel elk geval van ME/CVS beschrijft, zijn er gemeenschappelijke clusters van symptomen die een klinische diagnose mogelijk maken.

Klinische werkdefinitie van ME/CVS

Een patiënt met ME/CVS moet voldoen aan de criteria voor vermoeidheid, malaise en/of vermoeidheid na inspanning, slaapstoornissen en pijn; heeft twee of meer neurologische/cognitieve symptomen en een of meer symptomen uit twee van de categorieën van autonome, neuro-endocriene en immuunsysteem verschijnselen; en voldoet aan onderdeel 7.

 1. Vermoeidheid: de patiënt moet een ernstige mate van nog niet eerder opgetreden, onverklaarde, aanhoudende of terugkerende lichamelijke en geestelijke vermoeidheid hebben, die het activiteitenniveau wezenlijk vermindert.
 2. Malaisegevoel en/of vermoeidheid na inspanning: er is een abnormaal verlies van lichamelijk en geestelijk uithoudingsvermogen, snelafnemende spiersterkte en cognitieve vaardigheden, malaise en/of vermoeidheid en/of pijn na inspanning. Verder kan inspanning leiden tot verergering van de andere verwante symptomen binnen de groep van symptomen waar de patiënt last van heeft. Er is een pathologisch lange herstelduur -gewoonlijk 24 uur of langer.
 3. Slaapstoornissen*: een niet-verkwikkende slaap of hoeveelheid slaap of verstoring van het slaappatroon, bijvoorbeeld een omgekeerd of chaotisch slaappatroon.
 4. Pijn*: spierpijn is in belangrijke mate aanwezig. De pijn kan ervaren worden in de spieren en/of gewrichten en is dikwijls wijdverspreid en verspringend van aard. Dikwijls is er sprake van ernstige hoofdpijn, die duidelijk anders is dan ooit voor de ziekte het geval was.
 5. Neurologische/cognitieve verschijnselen: twee of meer van de volgende klachten moeten aanwezig zijn:
  1. verwardheid,
  2. verminderde concentratie en korte-termijn-geheugen,
  3. desoriëntatie,
  4. problemen met het verwerken, rangschikken en terughalen van informatie; praktische afasie (men kan niet op het juiste woord komen); afwijkingen in de zintuiglijke waarneming, bijv. problemen met ruimtelijke oriëntatie, wazig zien (onvermogen te focussen).
  5. Ataxie (Stoornis in de samenwerking tussen de spieren), spierzwakte en -samentrekkingen komen veel voor.
  6. Er kan sprake zijn van overbelastingsverschijnselen op cognitief of zintuiglijk niveau (bijv. overgevoeligheid voor licht en geluid) en/of emotionele overbelasting, die kunnen leiden tot een ernstige terugval en/of angst.
 6. Tenminste één symptoom uit twee van de onderstaande categorieën:
  1. Verschijnselen die te maken hebben met het autonome zenuwstelsel:
   1. orthostatische intolerantie; verlaagde bloeddruk door neurologische oorzaak (NMH);
   2. hartkloppingen, veroorzaakt door verandering van lichaamshouding (POTS);
   3. verlaagde bloeddruk door verandering van lichaamshouding;
   4. duizeligheid (licht gevoel in het hoofd);
   5. extreem bleke huid;
   6. misselijkheid;
   7. prikkelbare darm;
   8. verstoring van de blaasfunctie en/of vaak moeten plassen;
   9. plotseling gejaagde hartslag, eventueel met hartritmestoornissen;
   10. kortademigheid bij inspanning.
  2. Neuro-endocriene verschijnselen:
   1. instabiele c.q. lagere lichaamstemperatuur met markeerbare dagelijkse schommeling hierin;
   2. periodiek hevig zweten;
   3. terugkerende gevoelens van koortsigheid;
   4. koude ledematen;
   5. slecht tegen hitte en kou kunnen;
   6. opvallende gewichtsverandering-anorexia of abnormale eetlust;
   7. verminderd aanpassingsvermogen en verergering van symptomen bij lichamelijke of geestelijke stress.
  3. Immunologische verschijnselen:
   1. gevoelige lymfklieren; tender is meer gevoelige dan pijnlijk
   2. terugkerende zere keel;
   3. terugkerende griepachtige symptomen;
   4. algehele malaise;
   5. intoleranties voor voedsel, medicijnen of chemische stoffen, die voor aanvang van de ziekte niet aanwezig waren.
 7. De klachten moeten ten minste 6 maanden duren. Gewoonlijk is er een duidelijk begin, maar ook een geleidelijk ontstaan komt voor**. Een voorlopige diagnose kan al eerder worden gesteld. Voor kinderen zou drie maanden een geschikte termijn zijn. De symptomen moeten zijn ontstaan bij het begin van de ziekte, of ze moeten substantieel verergerd zijn bij begin van de ziekte. Het is onwaarschijnlijk dat een patiënt lijdt aan alle symptomen uit de categorieën 5 en 6. Meestal is er sprake van clusters van symptomen die in de tijd toenemen, afnemen of veranderen. Kinderen hebben vaak een veelvoud aan opvallende symptomen, maar de ernst ervan kan van dag tot dag variëren.

* Een klein aantal patiënten heeft geen pijn- of slaapstoornissen, toch kan de diagnose ME/CVS overwogen worden wanneer er een infectieachtig, griepachtig begin is geweest.
** Sommige patiënten hadden voorafgaand aan ME/CVS al last van een slechte gezondheid. Bij hen ontbreekt een duidelijk gemarkeerd begin van de ziekte, of er is sprake van een meer geleidelijk of sluipend begin.

Uitsluitingsdiagnoses

Uitgesloten dienen te worden: actieve ziekteprocessen die de voornaamste symptomen van vermoeidheid, slaapstoornissen,  pijn en cognitieve disfunctie verklaren. Het is van het grootste belang bepaalde ziekten uit te sluiten, het zou tragisch zijn deze over het hoofd te zien: ziekte van Addison, syndroom van Cushing (verhoogde productie van het bijnierschorshormoon Cortisol), Hypothyreoidie (te langzaam werkende schildklier), Hyperthyreoidie (te snel werkende schildklier), ijzergebrek, andere behandelbare vormen van bloedarmoede, Hemochromatose (ijzerstapeling/-vergiftiging), Diabetes Mellitus (suikerziekte) en Kanker. Het is ook essentieel om behandelbare slaapstoornissen, zoals infecties van de hogere luchtwegenen slaapapneu uit te sluiten; reumatologische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, lupus, polymyositis (Bindweefsel-aandoening van de spieren, huid en ander weefsel) en ontstekingsreuma (polymyalgia rheumatica PMR); immunologische aandoeningen zoals AIDS; neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson, myasthenia gravis (spierzwakte veroorzaakt door een slechte prikkeloverdracht) en B12 tekort; infectieziekten zoals tuberculose, chronische hepatitis, de ziekte van Lyme, enz.; primaire psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek.
Het uitsluiten van andere ziekten gebeurt door anamnese en lichamelijk onderzoek. Wanneer deze niet voldoende zijn, wordt laboratoriumonderzoek gedaan en scans gemaakt. Wanneer een mogelijk verwarrende medische conditie onder controle is gebracht, kan de diagnose ME/CVS worden verondersteld als de patiënt voor het overige aan de criteria voldoet.
Co-morbiditeit (ziektes die gelijktijdig kunnen optreden)

 1. Fibromyalgie Syndroom (FMS);
 2. Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS);
 3. Aandoeningen aan het kaakgewricht ;
 4. Prikkelbare darm syndroom;
 5. Blaasontsteking;
 6. Prikkelbare Blaas Syndroom;
 7. Syndroom van Raynaud;
 8. Afwijkingen aan de hartklep;
 9. Depressie;
 10. Migraine;
 11. Allergieën;
 12. Meervoudige Chemische Intoleranties (MCS);
 13. Ziekte van Hashimoto
 14. Syndroom van Sjögren ook wel Sicca Syndroom genoemd.

Dergelijke aandoeningen kunnen samen met ME/CVS voorkomen. Andere, zoals het prikkelbare darmsyndroom, kunnen jarenlang voorafgaan aan het begin van ME/CVS, maar er dan mee in verband worden gebracht. Hetzelfde geldt voor migraine en depressie. Dit verband is dus losser dan tussen de symptomen binnen het syndroom. ME/CVS en fibromyalgie (FMS) zijn vaak nauw aan elkaar verbonden en zouden als "overlappende" syndromen moeten worden beschouwd.

Idiopathische Chronische Vermoeidheid: Indien de patiënt lijdt aan een onverklaarde, langdurige vermoeidheid (6 maanden of meer), maar onvoldoende symptomen heeft om aan de criteria voor ME/CVS te voldoen, zou de diagnose idiopathische chronische vermoeidheid gesteld moeten worden.

ME/CFS Consensus Document: Bruce M Carruthers MD, CM, FRCP(C); Anil Kumar Jain, B Sc, MD; Kenny L De Meirleir, MD, Ph D; Daniel L Peterson, MD; Nancy G Klimas, MD; A Martin Lerner, MD, PC, MACP; Alison C Bested, MD, FRCP (C); Pierre Flor-Henry, MB, Ch B, MD, Acad DPM, FRC (Psych), CSPQ (Psych); Pradip Joshi, BM, MD, FRCP(C); Ac Peter Powles, MRACP, FRACP, FRCP(C), ABSM; Jeffrey A Sherkey, MD, CCFP(C); Marjorie van de Sande, B Ed, Grad Dip Ed. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 11(1) 2003. © 2003 by The Haworth Press. Inc. All rights reserved. The Haworth Press Inc.

Authors include:

 • Dr. Bruce M. Carruthers, lead author of the consensus document; co-author of the draft of the original version of the ME/CFS clinical definition, diagnostic and treatment protocols document; internal medicine, Galiano, British Columbia.
 • Dr. Anil Kumar Jain, co-author of the draft the original version of the ME/CFS consensus document, affiliate of Ottawa Hospital, Ontario.
 • Dr. Kenny L. De Meirleir, Professor Physiology and Medicine, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium; ME/CFS researcher and clinician; organizer of the World Congress on Chronic Fatigue Syndrome and Related Disorders; a board member of the American Association for Chronic Fatigue Syndrome; and co-editor of Chronic Fatigue Syndrome: Critical Reviews and Clinical Advances (Haworth)
 • Dr. Daniel L. Peterson, affiliate of the Sierra Internal Medicine Associates in Incline Village, Nevada; ME/CFS researcher and clinician; a board member of the American Association for Chronic Fatigue Syndrome; and member of the International Chronic Fatigue Syndrome Study Group
 • Dr. Nancy G. Klimas, Clinical Professor of Medicine in Microbiology/Immunology/Allergy and Psychology, University of Miami School of Medicine; ME/CFS researcher and clinician; a board member of the American Association for Chronic Fatigue Syndrome; and member of the federal CFS Coordinating Committee
 • Dr. A. Martin Lerner, staff physician at William Beaumont Hospital in Royal Oak, Michigan; Clinical professor and former chief of the Division of Infectious Diseases at Wayne State University's School of Medicine; and ME/CFS researcher and clinician
 • Dr. Alison C. Bested, haematological pathologist; former head of the Division of Haematology and Immunology at the Toronto East General and Orthopaedic Hospital; affiliate of the Environmental Health Clinic and Sunnybrook & Women's College Health Sciences Centre, Toronto, Ontario; ME/CFS researcher and clinician
 • Dr. Pierre Flor-Henry, Clinical Professor of Psychiatry, University of Alberta; Clinical Director of General Psychiatry and Director of the Clinical Diagnostic and Research Centre, both based at Alberta Hospital in Edmonton, Alberta, Canada; ME/CFS brain researcher
 • Dr. Pradip Joshi, internal medicine, Clinical Associate Professor of Medicine at Memorial University of Newfoundland in St. John's, Canada
 • Dr. A. C. Peter Powles, Professor Emeritus, Faculty of Health Science, McMasters University, Hamilton; Professor, Faculty of Medicine, University of Toronto; Chief of Medicine and Sleep Disorders Consultant, St. Joseph's Health Centre, Toronto; Sleep Disorder Consultant at the Sleep Disorder Clinic at St. Joseph's Healthcare, Hamilton, and Central West Sleep Affiliation, Paris, Ontario
 • Dr. Jeffrey A. Sherkey, family medicine, affiliate of the University Health Network, Toronto, Ontario; and diagnosed with chronic fatigue syndrome nearly 10 years ago
 • Marjorie I. van de Sande, Consensus Coordinator; and Director of Education for the National ME/FM Action Network, Canada