10 x wetenschap over Post-Exertionele Malaise (PEM)

Datum: 
07/07/2020

We deelden hier al eerder de Twitter draadjes van Mark Guthridge, arts en patiënt, waarin hij in het kort onderwerpen bespreekt, voorzien links naar van de wetenschappelijke basis. Dit keer over Post-Exertionele Malaise (PEM).

1. Het probleem met Myalgische Encefalomyelitis/ Chronische vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) is dat het zo absurd is dat inspanning patiënten werkelijk kan doen verslechteren.

Hoe kan inspanning zo slecht zijn voor ME-patiënten maar zo goed voor bijna elke andere ernstige ziekte?

2. Nieuwe studie van 4WorkWell en sunsopeningband et al. toont aan dat ME/cvs patiënten metabole afwijkingen hebben die niet kunnen worden verklaard door bewegingsangst, deconditionering of ‘ziekteopvattingen’.

ME-patiënten hebben verminderde zuurstofinname tijdens inspanningstesten.

buff.ly/2CXH6Hj

3. ME-patiënten hebben een verminderd vermogen om hun zuurstofinname te verhogen tijdens inspanning.

Dit is volledig anders dan bij elke andere ziekte die wij kennen waaronder hart/vaatziekte, longziekte, eindstadium nierziekte, hoge bloeddruk en cystic fibrose.

https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5876-12-104

4. En ME/cvs patiënten vertonen ook verminderde zuurstofinname en lagere anaerobe drempel vergeleken met Multiple Sclerose.

#MEcvs zijn #ZiekNietGedeconditioneerd, #ZiekNietMoe, #ZiekNietZwak

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cpf.12460

5. Inspanningstesten geven een verklaring waarom ME/cvs patiënten zelfs na een lichte inspanning kunnen crashen.

De verminderde aërobe capaciteit van ME-patiënten resulteert in een verschuiving van het anaërobe metabolisme dat waarschijnlijk hun vermogen beperkt om simpele dagelijkse activiteiten te doen.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2019.00082/full

6. En ME/cvs patiënten kunnen ‘crashen’ als zij zich teveel inspannen wat resulteert in een post-exertionele malaise (PEM).

Het uitlokken van PEM verlaagt de drempel waarbij anaerobe metabolisme versnelt, wat het vermogen van patiënten vermindert om niet-inspannende taken te doen.

https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1479-5876-12-104

7. En inspanning die PEM uitlokt bij ME/cvs patiënten leidt tot een voortdurende immune inflammatoire reactie die afwijkt van die bij inactieve of gedeconditioneerde mensen.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197811

8. Mensen gebruiken het aërobe metabolisme voor de meeste dagelijkse activiteiten zoals lopen en zittende taken.
Maar een verminderde aërobe capaciteit bij ME/cvs patiënten zorgt waarschijnlijk tot een omschakeling naar een minder efficiënt anaëroob metabolisme, wat leidt tot vroegtijdige vermoeidheid en PEM.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2018.00242/full

9. Inspanningsstudies tonen ook aan dat de toegenomen afhankelijkheid van het anaerobe metabolisme bij ME/cvs patiënten leidt tot een toename van metabolieten zoals melkzuur hetgeen waarschijnlijk leidt tot een onvermogen om werk vol te houden en tot een afname in activiteit.

https://academic.oup.com/ptj/article/93/11/1484/2735315

10. Fysiotherapeuten moeten zich ervan bewust zijn dat post-exertionele malaise PEM bij ME-patiënten komt door objectief meetbare tekorten in metabolisme.

Dus ja, inspanning goed voor bijna elke ziekte...
...maar de wetenschap toont aan dat ME/cvs de uitzondering is.

https://academic.oup.com/ptj/article/93/11/1484/2735315

 

Deze @FrontiersIn review door @4Workwell bespreekt hoe cardiopulmonaire inspanningstesten (CPET) gebruikt kunnen worden om te helpen om ME/cvs te diagnosticeren en te onderzoeken.

Deze tabel verschaft een nuttige lijst definities voor patiënten en artsen om ME/cvs te onderzoeken.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2018.00242/full

Link naar de originele thread op Twitter: https://twitter.com/dr_m_guthridge/status/1278308004845109249?s=21

 

 

-----