Bloedvolume status bij CVS/ME correleert met de aan- of afwezigheid van orthostatische symptomen

Datum: 
13/11/2018

Bloedvolume status bij CVS/ME correleert met de aan- of afwezigheid van orthostatische symptomen

Inleiding: Er zijn tegenstrijdige gegevens gepubliceerd over de vermindering van het circulerend bloedvolume bij volwassenen met myalgische encefalomyelitis /chronische vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Het doel van deze studie was om bloedvolumes te vergelijken op basis van de aan- of afwezigheid van orthostatische symptomen.

Methoden en resultaten: 12 opeenvolgende volwassenen met ME/CVS namen deel aan de studie. Allen ondergingen dubbele isotopenbloedvolume metingen en werden beoordeeld op een klinische verdenking van orthostatische intolerantie (OI). De gemiddelde leeftijd was 34 (10) jaar en de gemiddelde ziekteduur was 7.5 (6-10) jaar. Het gemiddelde (SD) absolute bloedvolume was 59 (8) ml/kg, een waarde -11 (7) ml/kg onder het referentie bloedvolume. Van de 12 patiënten hadden er 4 geen OI en 8 hadden een klinische verdenking van OI. Bij 8 patiënten met OI was het absolute bloedvolume significant lager dan bij de 4 zonder OI (56 [2] vs 66 [5]; p<0.05) evenals de verschillen tussen het gemeten en het referentiebloedvolume (-14 [2]; vs -4 [3]; p<0.02).

Conclusies: Volwassenen met ME/CVS hadden een significant lager bloedvolume als zij een klinische verdenking hadden van OI, vergeleken met degenen die geen klinische verdenking hadden van OI, naast een significant lager bloedvolume vergeleken met de verwachte waarde. De data suggereren dat de registratie van OI symptomen de herkenning van de subgroep met een verminderd bloedvolume zou kunnen verbeteren .

 

Volledige studie: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2018.00352/full

Copyright: © 2018 Van Campen, Rowe and Visser.

Vertaling ME/cvs Vereniging

 

 

 

-----