Breed protest tegen subsidieverstrekking ZonMw voor CGT onderzoek bij Covid 19

Datum: 
07/09/2020

Breed protest onder de Nederlandse patiënten tegen subsidieverstrekking ZonMw aan onderzoek voor cognitieve gedragstherapie bij Covid 19 patienten

Over de verstrekking van een subsidie door ZonMw aan prof. Hans Knoop naar de effecten van CGT op postvirale COVID-19 is zowel in ons land als internationaal (terecht) heel veel beroering geweest.  

Ook drie patiëntenvertegenwoordigers in de ME/CVS Stuurgroep van ZonMw hebben daartegen met klem geprotesteerd bij ZonMw, en ontvingen daarop een onbevredigend antwoord.  

Als reactie daarop en om ZonMw ervan te doordringen dat het de patiënten en ons bittere ernst is, is onderstaand vervolgschrijven uitgegaan naar ZonMw. 

Verzoek om nadere informatie over de subsidietoekenning voor onderzoek door prof Knoop naar cognitieve gedragstherapie bij post Covid patiënten 
met bijlage

 

 

-----