Doe mee aan onderzoek naar overprikkeling

Datum: 
03/09/2020

Oproep: doe mee aan onderzoek naar ontstaan van klachten door geluid en andere omgevingsfactoren

Bij ME komt overprikkeling door o.a. licht, geluid, geur en aanraking veel voor.

De afgelopen jaren is “overprikkeling” een begrip dat door meerdere organisaties wordt gebezigd, ook als een gevolg van niet aangeboren hersenletsel. Het wordt dan niet geplaatst in de context zoals Hersenletsel-uitleg dit heeft leren kennen.

Hersenletsel-uitleg is een stichting die patiënten informatie geeft over de gevolgen van hersenletsel. Lees hier meer over overprikkeling: 
https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/niet-zichtbare-gevolgen/overprikkeling-bij-hersenletsel

Er is, of er was tot voor kort, geen aandacht voor klachten die kunnen ontstaan door geluid, door licht, door prikkels die de sensor organen bereiken. De aandacht die er wèl voor is, is gebaseerd op wat ouders en leerkrachten opmerken aan gedrag bij kinderen.

Het eigen onderzoek in 2015-2016 van Hersenletsel-Uitleg naar overprikkeling leverde een veelheid aan bevindingen op van mensen die als volwassenen hersenletsel opliepen. Dit onderzoek wordt echter door de wetenschap niet erkend of omarmd. De op de websites vermelde resultaten ervan worden echter door derden wel in onderwijs gebruikt. Het onderzoek dat nu door Soffos wordt verricht, is opgezet conform hetgeen in de wetenschap gebruikelijk is en wordt erkend.   

De vraag tot deelname aan het onderzoek is voorgelegd aan patiëntenverenigingen, (waaronder de ME/cvs Vereniging), waarvan bekend was dat overprikkeling een bekende  klacht van de patiënten is. Ook wordt de vragenlijst ingevuld door een doorsnee uit de Nederlandse bevolking (=controlegroep).

Dit onderzoek moet ondermeer aanleiding zijn om de woon- en verzorgingsbehoefte voor mensen met klachten van overprikkeling in kaart te brengen. Met de resultaten is het mogelijk de politiek hierop te wijzen en mogelijk het beleid bij te sturen. Aan dit onderzoek werd door relatief “goede” patienten deelgenomen. Dit zou aanleiding moeten zijn om de bevindingen te vertalen naar bijvoorbeeld de zorg aan patiënten met ernstige of andere klachten die dit niet of niet goed kunnen communiceren.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek vindt plaats door middel van het invullen van een vragenlijst. Het is een onderzoek dat -bij voldoende deelname- verschillende groepen patiënten met elkaar en met gezonde controle proefpersonen vergelijkt.

Hoe kun je deelnemen?

Iedereen die mee wil doen met dit onderzoek naar invloed van geluid en andere omgevingsfactoren op je klachten kan dit tot 15 september a.s. mailen naar info@soffos.eu (Soffos is het buro dat deze vragenlijst heeft ontwikkeld, José van Haastrecht voert dit onderzoek uit in samenwerking met Hersenletsel-uitleg.nl).

Wat moet je doen?

Het is een lange vragenlijst, maar je kan die in delen beantwoorden.
Je kan de vragenlijst afsluiten en een andere dag verder gaan waar je gebleven bent.

De enquête is niet voor alleen ME-patiënten naar voor iedereen met klachten door geluid en andere omgevingsfactoren. Dus ook mensen met een andere ziekte of mensen zonder diagnose maar die wel klachten hebben. Vragen die voor jou niet van toepassing zijn kun je overslaan.

Aan het eind van de vragenlijst wordt gevraagd om welke reden je moeite hebt met het verwerken van prikkels. ME, ME/cvs of CVS staat daar niet tussen, maar als je even verder klikt krijg je een open veld waar je dit in kan vullen.

Privacy

Anonimiteit wordt gewaarborgd. Alleen je naam (of een verzonnen naam) en een goed werkend emailadres zijn van belang. Als je hieraan meedoet kun je aangeven dat je een persoonlijk verslag wil hebben met daarin jouw scores. Dat verslag gaat vanzelfsprekend naar niemand anders. Op de website van Soffos (Welkom bij Onderzoeksbureau Soffos :: Onderzoeksbureau Soffos) staat ook hun privacyverklaring: Privacy beleid :: Onderzoeksbureau Soffos

Wie voert het onderzoek uit?

José van Haastrecht is een gepensioneerd bedrijfsarts. Zij verricht dit onderzoek in samenwerking met Hersenletsel-uitleg.nl . Overprikkeling is vaak een groot probleem voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hersenletsel-Uitleg heeft in eigen kring eerder hiernaar onderzoek gedaan en  resultaten daarvan vrij toegankelijk voor eenieder op haar website gepubliceerd, evenals op haar website Overprikkeling.com.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De eindrapportage - waarvoor de streefdatum 31 oktober 2020 is - zal via de websites van Hersenletsel-UItleg te raadplegen zijn. Het hangt af van de resultaten van het onderzoek, welke stappen er verder gezet (kunnen) gaan worden. Het streven is ondermeer groepen van mensen die klachten van overprikkeling rapporteren, met elkaar te vergelijken zowel naar de aard der klachten als naar andere kenmerken. Hiertoe dient uiteraard een voldoende groot aantal mensen uit een subgroep deel te nemen.

 

 

 

-----