Een goede start voor de onderzoeksagenda ME/CVS

Datum: 
21/01/2020

Een goede start voor de onderzoeksagenda ME/CVS

Op 9 januari jongstleden werd de stuurgroep onderzoeksagenda ME/CVS geïnstalleerd door de Dr. V. Timmerhuis, directeur van ZonMW.

Aanleiding is het advies van de Gezondheidsraad van maart 2018 over ME/CVS. Op basis daarvan heeft de minister voor Medische Zorg en Sport aan ZonMW opdracht gegeven een biomedische onderzoeksagenda voor ME/CVS te ontwikkelen om vervolgens een onderzoeksprogramma tot uitvoering te brengen.

Doel
De onderzoeksagenda heeft ten doel biomedische kennis te ontwikkelen op de volgende gebieden:
• de diagnose ME/CVS (en eventuele betekenisvolle subcategorieën);
• het ontstaan van ME/CVS;
• de behandeling van ME/CVS.

In de agenda komen de onderzoeksvragen te staan die daartoe met prioriteit opgepakt moeten worden.

Lees verder ...

-----