Een open brief aan Psychological Medicine

Datum: 
23/03/2017
 

Een open brief aan Psychological Medicine over “herstel” en de PACE-trial

Eis om het PACE paper over herstel in te trekken, ondertekend door meer dan 100 onderzoekers, artsen en patiënten organisaties. (Deze brief werd mede ondertekend door de ME/cvs Vereniging).

Lees deze brief hier. 

Korte samenvatting: De PACE studie claimde dat Cognitieve Gedragstherapie en Graded Exercise Therapie leiden tot "herstel" voor 22% van de ME/cvs patiënten. Maar het bleek dat halverwege de studie de onderzoekers hun definitie voor herstel hadden gewijzigd, deze zo zwak makend dat patiënten konden verslechteren op twee van de vier metingen en nog steeds "hersteld" genoemd konden worden. Zij weigerden om hun resultaten te publiceren volgens hun originele definitie.

Patiënten vochten jarenlang om toegang te krijgen tot de onderliggende gegevens zodat zij hun eigen analyse konden uitvoeren, en afgelopen zomer won Alem Matthees uiteindelijk. En we kwamen te weten dat volgens de originele definitie van "herstel", de behandelingen een mislukking waren. Niet meer dan 7 procent van de patiënten voldeed aan de criteria voor "hersteld" in elk onderdeel van de studie, en er waren geen statistisch significante verschillen in herstelpercentages tussen degenen die wel en die geen psychotherapie of exercise therapie kregen.

Desondanks weigert Psychological Medicine, het tijdschrift dat het herstel paper publiceerde dit in te trekken.