EU stemt voor meer geld voor onderzoek naar ME

Datum: 
18/06/2020
 
Myalgische Encefalomyelitis: Europarlementariërs roepen op om meer geld vrij te maken voor onderzoek naar complexe ziekte

· Er wordt geschat dat 2 miljoen Europeanen is getroffen door de ziekte
- ME/cvs wordt nog steeds slecht begrepen en daardoor ondergediagnosticeerd
· Toenemende awareness is cruciaal in het bevorderen van de erkenning van de ziekte en om levens van patiënten te verbeteren

Parlement wil de financiering binnen de EU verhogen om onderzoek naar diagnostische testen voor en behandeling van ME/cvs te bevorderen.

In een resolutie die woensdag werd aangenomen met 676 stemmen voor, 4 tegen en 8 onthoudingen, roept het Europees Parlement op tot aanvullende EU-financiering voor onderzoek naar ME/cvs en het prioriteit geven aan projecten die gericht zijn op biomedisch onderzoek.

Dit komt nadat het Parlement een aantal petities heeft ontvangen waarin bezorgdheid wordt geuit over het ontbreken van behandeling en onvoldoende financiering voor onderzoek dat verband houdt met de ziekte die naar schatting 2 miljoen mensen in de EU treft.

 

Steun voor biomedisch onderzoek

“Myalgische Encefalomyelitis is een chronische neuro-immuunziekte die vele mensen treft, maar helaas is er weinig bekend over de oorzaken ervan en mogelijke genezende behandeling. Wij willen het dagelijks leven van patiënten en hun gezinnen die er aan lijden en risico lopen op sociale uitsluiting verbeteren.” zei Dolors Montserrat (EPP, ES), Voorzitter van de Petitie Commissie.

“Door deze resolutie aan te nemen, geeft het Parlement een stem aan de zorgen van patiënten en ondersteunt hun legitieme verzoeken om meer bekendheid over de ziekte en meer financiering voor onderzoek. Wij dringen er bij de Commissie op aan om meer subsidie toe te kennen voor EU biomedisch onderzoek naar ME/cvs, om snel diagnostische testen te ontwikkelen en er zorg voor te dragen dat patiënten toegang hebben tot effectieve behandeling.”

 

Samenwerking bevorderen

De resolutie roept op tot meer Europese en internationale samenwerking in onderzoek naar ME/cvs, teneinde de ontwikkeling van objectieve diagnostische normen en behandelingen te bespoedigen. Daarnaast zou de Commissie onderzoek moeten doen naar de haalbaarheid van een EU fonds voor preventie en behandeling van ME/cvs, suggereren Europarlementariërs.

 

Meer awareness

Door onvoldoende kennis bij gezondheidszorgaanbieders en het ontbreken van de juiste testen, wordt ME/cvs nog steeds slecht begrepen en als gevolg daarvan ondergediagnosticeerd. De Europarlementariërs herinneren er aan dat

gebrekkige kennis ook kan leiden tot stigmatisering en psychologische stress. De resolutie benadrukt het gebrek aan erkenning en awareness bij dit soort ziekten en roept de Commissie en de lidstaten op om informatie- en bewustzijncampagnes te starten onder gezondheidszorgprofessionals en het publiek.

 

Achtergrondinformatie

Myalgische Encefalomyelitis/ Chronische Vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) is een invaliderende en complexe chronische ziekte waarvan de oorzaak onbekend is, men waarvan symptomen, ernst en progressie extreem variabel zijn. Het ontbreken van behandeling en onvoldoende financiering voor onderzoek naar de ziekte, die een geschatte 2 miljoen mensen in de EU treft, werd al benadrukt door verscheidene verzoeken aan de Commissie en petities van burgers. De economische last van de ziekte in heel Europa wordt geschat op 40 miljard euro per jaar.

 

Bron: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81245/me-cfs-meps-call-for-more-funds-for-research-into-complex-illness

 
 

 

Zie ook:  Wetenschappers pleiten voor meer Europees onderzoek naar ME/CVS
https://www.me-cvsvereniging.nl/nieuws/wetenschappers-pleiten-voor-meer-europees-onderzoek-naar-mecvs

-----