Gemeenten moeten rekening houden met het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS

Datum: 
03/03/2021

Gemeenten moeten bij de Participatiewet en de WMO rekening houden met het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS

Bij beoordelingen in het kader van Participatiewer en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS betrokken worden.

De staatsecretaris van SZW heeft in 2019, mede namens de minister van SZW, de gemeenten in een bericht in Gemeentenieuws van SZW gewezen op het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS en met name op deze aanbeveling:

"Medische beoordelaars in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg en Participatiewet erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substanciele functionele beperkingen en beschouwen de keus van een patient om geen CGT of oefentherapie te doen niet als "niet adequaat herstelgedrag."

Lees het hele artikel op de website van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid:
https://www.steungroep.nl/google-search/gemeenten-moeten-bij-de-particip...

 

 

 

-----