Hersenbloedstroom is verminderd bij ME/cvs

Datum: 
12/02/2020

Bloedstroom naar de hersenen is verminderd bij ME/cvs tijdens kanteltafeltesten zelfs in de afwezigheid van hypotensie (lage bloeddruk) of tachycardie (te snelle hartslag): een kwantitatieve, gecontroleerde studie die gebruik maakt van Doppler echografie

Studie van C. (Linda) M.C.van Campen, Freek W.A.Verheugt, Peter C.Rowe en Frans C. Visser

Veel ME/cvs patiënten (maar niet alle) vertonen één of andere vorm van orthostatische intolerantie, waarbij hartslag en bloeddruk sterk reageren op verandering van houding. Dit kan worden gemeten door het doen van een kanteltafeltest, waarbij volgens een vast protocol de tafel waarop de patiënt ligt wordt gekanteld totdat deze staat.

Bij deze studie, waar 429 ME/cvs patiënten en 44 gezonde controle proefpersonen aan mee hebben gedaan, werden testen uitgevoerd gedurende 30 minuten op de kanteltafel. Tijdens het kantelen werden halverwege en aan het eind bij iedereen de bloeddruk, hartslag en bloeddoorstroming naar de hersenen gemeten. Er werd halverwege een mondelinge vragenlijst afgenomen om 15 symptomen van orthostatische intolerantie vast te leggen.
Het meten van de bloedstroom naar de hersenen gebeurde met een echotechniek (doppler), die metingen deed aan slagaders naar de hersenen. De snelheid waarmee het bloed naar de hersenen stroomt werd genoteerd. Het is normaal dat deze iets afneemt wanneer je gaat staan.

247 patiënten hadden een normale reactie van hartslag en bloeddruk op de kanteltafeltest.
62 patiënten hadden vertraagde orthostatische hypotensie (dOH).
120 patiënten hadden het posturale orthostatische tachycardie syndroom (POTS).

De gezonde proefpersonen hadden aan het eind van de kanteling een verminderde hersenbloedstroom van 7%, 
De ME/cvs patiënten hadden gemiddeld  een vermindering van 26%.
Daarvan vertoonden de ME/cvs patiënten met een normale reactie van hartslag en bloeddruk een afname van 24%, de dOH-patiënten van 28% en de POTS patiënten van 29%.

Statistisch berekend is 13% “normaal” (13% = 2 x de standaarddeviatie van de afname van de hersenbloedstroom van de gezonde controles).
Dit cijfer werd vervolgens vergeleken met de cijfers van de ME/cvs patiënten. Van de ME/cvs patiënten liet 82% van de groep met de normale reactie van hartslag en bloeddruk een abnormale vermindering zien van hersenbloedstroom, 98% van de dOH patiënten en 100% van de POTS patiënten.

Conclusies

De bloedstroom naar de hersenen is tijdens de kanteltafeltest verminderd bij ME/cvs patiënten met POTS, uitgestelde OH en zelfs bij de patiënten die een normale reactie vertoonden van hartslag en bloeddruk.

De studie toont aan dat orthostatische intolerantie symptomen verband houden met afname van hersenbloedstroom en dat de meerderheid van de ME/cvs patiënten een abnormale afname laat zien van hersenbloedstroom tijdens het testen met orthostatische stress. Dit kan implicaties hebben voor de diagnose en behandeling van ME/cvs patiënten.

Bron:  https://doi.org/10.1016/j.cnp.2020.01.003