Het juiste loket

Datum: 
15/06/2021

Het juiste loket

Voor veel mensen met ME is het (om meerdere redenen) moeilijk om passende zorg te krijgen. De kennis over ME is, ondanks het advies van de Gezondheidsraad (2018), niet altijd aanwezig bij degenen die de indicaties moeten stellen voor de zorg die je nodig hebt, of bij de bedrijven die vervolgens de zorg moeten leveren. Daardoor kom je als patiënt soms terecht in een web van wetten, regels en regelingen. Of je weet niet bij welk loket je moet aankloppen voor wat je nodig hebt. Soms word je van het kastje naar de muur gestuurd. Of de zorg die je krijgt is niet passend. Het opkomen voor je rechtten is daardoor moeilijk en vraagt veel energie. 

Voor deze situaties heeft het ministerie van VWS samen met Iederin en Per Saldo Het Juiste Loket opgezet.

Wat is Het Juiste Loket?
Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo en Ieder(in) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Wat doet Het Juiste loket?
Het Juiste Loket geeft informatie aan mensen die vragen hebben over de langdurige zorg. Bijvoorbeeld als zij niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen. Het gaat dan om zorg en ondersteuning die valt onder de:
- Jeugdwet;
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- Zorgverzekeringswet (Zvw);
- Wet langdurige zorg (Wlz);
- zorg en ondersteuning aan kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verpleging nodig hebben;
- zorg van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname.

Wie kan contact opnemen?
Het Juiste Loket is er voor mensen die zorg (willen) ontvangen en hun vertegenwoordigers. Ook zorgverleners, cliëntondersteuners, medewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bij Het Juiste Loket terecht.

Wat kost het?
De hulp van Het Juiste Loket is gratis.

Hoe kom je in contact met het juiste loket?
Het Meldpunt Juiste Loket is te benaderen op de volgende manieren:

* Per mail: meldpunt@juisteloket.nl
* Per telefoon: (030) 7897878
* Informatie op www.juisteloket.nl
* postadres:  postbus 19161 3501 DD Utrecht

Wanneer is het juiste loket bereikbaar?
maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Wat doet het juiste loket als ik contact opneem?
Bij het Juiste Loket kun je met een deskundige praten over passende zorg en ondersteuning voor jezelf of voor een cliënt. De medewerker denkt met je mee welke stappen je kunt zetten, en bekijkt bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is om de zorg en/of ondersteuning geregeld te krijgen: het zorgkantoor, de zorgverzekeraar, de gemeente of de zorgaanbieder. Het Juiste Loket regelt zelf geen zorg of ondersteuning maar kijkt wat nodig is voor passende zorg en kan je helpen met een aanvraag of knelpunten.

Het kan voorkomen dat je in een individuele situatie toch vastloopt en het antwoord op je vragen niet vindt. Je kunt bij het juiste loket terecht als je op zoek bent naar informatie over actuele afspraken en richtlijnen en wilt weten wat dit in jouw situatie betekent of waar jij recht op hebt.

Ook kun je Het Juiste Loket benaderen wanneer zorg niet- of anders geregeld wordt vanwege het coronavirus en deze voor jou niet (meer) passend is.

Als je vraag meteen kan worden beantwoord, krijg je via de mail achteraf het antwoord en de regelgeving toegestuurd die daar aan ten grondslag ligt, zodat je deze kunt gebruiken in het contact met zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente of zorgaanbieder.

Heeft Het Juiste Loket kennis over ME/cvs?
De expertise van de medewerkers ligt bij kennis over de regelgeving, niet bij kennis over ME. Patiëntenorganisaties kunnen vragen bundelen en contact opnemen met Het Juiste Loket.

Wat gebeurt er als Het Juiste Loket geen passend antwoord heeft?
Zonodig wordt contact gezocht met betrokken instanties om tot een passende oplossing te komen. Wanneer nodig en gewenst kan er ook contact worden gezocht met een landelijk expertiseteam om tot een oplossing te komen.

Wat gebeurt er wanneer er veel vragen binnenkomen over een zelfde onderwerp?
Het Juiste Loket signaleert waar er problemen zijn bij het verkrijgen van passende zorg. De vragen en knelpunten worden gebundeld en neergelegd bij het Ministerie van VWS of bij één van de directies waar Het Juiste Loket mee te maken heeft. Dit kan tot resultaat hebben dat veel voorkomende knelpunten worden opgelost!

 

(Wanneer geen signalen worden gemeld door patiënten bij het Juiste Loket komen er dus geen signalen binnen bij VWS en kan het beleid niet worden bijgestuurd.)

 

 

-----