ICP bij je huisarts. Wat nu?

Datum: 
22/09/2020

Heb je voor 20 september  de naam van je huisarts aan ons doorgegeven dan ligt heeft je huisarts inmiddels de Internationale Consensus Primer toegestuurd gekregen.

Wat kun je doen?

✅Geef je huisarts even de tijd om de ICP door te bladeren en te beslissen of de ICP gelezen wordt of ongelezen bij het oud papier gaat. Huisartsen hebben het druk, en dit is niet de enige post die ze krijgen.

✅Vraag na een paar dagen of je huisarts de ICP al heeft ontvangen

✅Vraag of de doktersassistent de ICP in de leesmap van de huisarts(en) wil leggen

✅Vraag of je huisarts de ICP wel wil lezen, omdat het voor jou erg belangrijk is dat hij/zij dat wel doet

✅Als je huisarts aandacht heeft besteed aan de ICP, geef dan aan dat je daar heel blij mee bent en vraag of er nieuwe informatie in stond

✅ As je huisarts de ICP niet heeft ontvangen, geef het dan aan ons door. Wij zullen dan alsnog een ICP naar je huisarts sturen. Of je stuurt je huisarts de link naar de digitale versie: https://www.me-cvsvereniging.nl/sites/default/files/documenten/ICP_Nederlandse_vertaling.pdf
Zeg waarom het voor jou persoonlijk zo belangrijk is dat je huisarts dit leest.

✅Als je huisarts aangeeft de ICP niet te willen lezen, of het niet eens is met de inhoud ervan, vertel hem/haar dan dat de ICP

-een niet-commercieel document is,
-geschreven door een Internationaal Consensus Panel, bestaande uit artsen, onderzoekers, universitair docenten en een onafhankelijk opleider,
-uit 12 landen,
-die 100% consensus hebben bereikt,
-waarbij zij hun gezamenlijke multidisciplinaire ervaring inbrachten van 50.000 behandelde ME-patiënten, 50 jaar klinische ervaring en 500 jaar onderwijservaring.

✅Vertel je huisarts dat de ICP zich vooral richt op eerstelijns artsen en internisten, maar dat andere medische beroepsbeoefenaren er ook profijt van kunnen hebben.

✅En dat de ICP is geschreven om artsen een gebruiksvriendelijk naslagwerk voor ME aan te reiken. Het document bevat een beknopte samenvatting van de huidige pathofysiologische bevindingen waarop de ICC gebaseerd is. Met behulp van een uitgebreide klinische beoordeling en een diagnostisch werkblad kan bij volwassenen en kinderen wereldwijd op duidelijke en consistente wijze een diagnose gesteld worden.

✅Wanneer je arts de ICP niet wil lezen, wijs deze er dan op dat de Gezondheidsraad in maart 2018 haar Adviesrapport inzake ME/CVS heeft uitgebracht: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/03/19/me-cvs.

Inmiddels heeft ZonMW de opdracht gekregen van de minister om o.a. te komen tot een wetenschappelijke onderzoeksagenda voor ME/CVS en is de stuurgroep geïnstalleerd. In het Advies schrijft de GR:

Besteed in opleiding en bij- en nascholing van artsen en andere zorgverleners aandacht aan de ernstige, chronische multisysteemziekte ME/CVS en aan wat zij voor de patiënten met deze ziekte kunnen betekenen.”

Als huisarts van één of zelfs meerdere patiënt(en) met ME hebt u de kans door het lezen van de ICP alvast de voor de patiënt zo noodzakelijke kennis te verbreden.

✅En als laatste: Laat het ons weten hoe de reactie is geweest van je huisarts, dit helpt ons om duidelijk te maken aan de minister, aan het ministerie van VWS en aan de beroepsgroep van huisartsen wat er gebeurt als ME-patiënten informatie aandragen. Mail je ervaring naar: contact@me-cvsvereniging.nl. Dus zowel positieve als negatieve ervaringen.

 

 

-----