Informatie over ME/CVS op Thuisarts.nl vernieuwd!

Datum: 
04/06/2020

Informatie over ME/CVS op Thuisarts.nl vernieuwd!

De redactie van Thuisarts.nl is ingegaan op het verzoek van de patiëntenorganisaties om een beter beeld van de ziekte ME/CVS te geven.

De informatie is nu gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS uit 2018, in plaats van op oude Richtlijn CVS uit 2013. Ook de titel is veranderd, van ‘Ik heb het chronisch vermoeidheidssyndroom’, in ‘Ik heb ME/CVS’.

De website Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Het is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Bij de nieuwe tekst (https://www.thuisarts.nl/chronisch-vermoeidheid-syndroom/ik-heb-chronisc...) heeft de eindredacteur gebruik gemaakt van commentaren en suggesties van de patiëntenorganisaties.

Wij hebben dit als een vruchtbare samenwerking ervaren. Zodra er aanleiding is voor nieuwe aanpassingen zullen we daarover weer met Thuisarts in gesprek gaan.

Mocht je op andere plaatsen voorlichtingsteksten signaleren die geen goed beeld geven van ME en CVS dan kun je dit bij ons melden.

 

 

-----