Off label gebruik aripiprazol bij ME

Datum: 
01/07/2021

Volgers van Whitney Dafoe, ernstig zieke ME activist en zoon van de vooraanstaande wetenschapper Ron Davis, zullen al op de hoogte zijn van een medicijn dat intrede heeft gedaan binnen ME-kringen: aripiprazol. Een atypisch antipsychoticum dat voornamelijk wordt gebruikt voor schizofrenie en bipolaire stoornis, lijkt in zeer lage dosis veelbelovend in ‘off label’ gebruik bij ME. 

Whitney was na jaren van radiostilte, opeens weer terug op Facebook met lange, indrukwekkende blogs. Een ‘awakening’ had plaatsgevonden, zo leek het. Het afgelopen jaar doken meer soortgelijke ervaringen op. De oorzaak: aripiprazol?

Uit een kleinschalige studie van Stanford, eerder dit jaar gepubliceerd in Journal of Translational Medicine, blijkt dat een lage dosis lijkt te resulteren in een verbetering in ME symptomen in een aanzienlijk deel van patiënten. Een verbetering van symptomen (brain fog, inspanningsintolerantie en meer) werd volgens de studie opgemerkt in 70% van de Stanford patiënten bij doses tussen 0,25 en 2 mg per dag. 

De rationale achter de werkzaamheid van aripiprazol bij ME is het effect van dopamine op neuroinflammatie. Hoewel antipsychotica doorgaans dopamine in het brein verlagen, wordt aangenomen dat bij een zeer lage dosis aripiprazol de beschikbare dopamine in het brein juist wordt verhoogd, wanneer dit te laag is. Dit zou neuroinflammatie verminderen. Verder onderzoek moet uitwijzen of de bevindingen van Stanford bevestigd worden in grotere, dubbelblind gerandomiseerde studies. 

Aripiprazol is een middel waar veel psychiaters en huisartsen ervaring mee hebben als therapie bij psychose, en in lagere dosis bij depressie/ angst of onrust bij autisme. Hoewel dit middel zeker nog niet afdoende getest is bij ME, zijn er mensen die niet op de langzaam voortschrijdende wetenschap willen wachten. Overleg in dat geval goed met je behandelend arts en raadpleeg onderstaande artikelen. Naast meer energie, kan aripiprazol in sommige gevallen ook zorgen voor ondermeer gewichtstoename, agitatie, insomnia en in zeldzame gevallen metabool syndroom of tardive dyskinesia (bewegingsstoornis). Deze mogelijke bijwerkingen zijn volgens The ME Association aanleiding om voorlopig gebruik van aripiprazol bij ME af te raden, tot verder onderzoek de werking en bijwerkingen bij gebruik voor ME afdoende aan kan tonen.

Het blijft een persoonlijke afweging, in overleg met een arts. Desalniettemin is het goed nieuws dat de wetenschap en behandeling van ME sprongetjes maakt, en er meer therapieën komen waar patiënten mogelijk van kunnen profiteren. 

 

 

https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-021-02721-9

https://www.healthrising.org/blog/2021/03/09/abilify-chronic-fatigue-syndrome-promise/

https://m.facebook.com/groups/451571019196348/

 

 

 

 

-----