Lage sensitiviteit van verkorte kanteltafeltesten voor het diagnosticeren van posturaal tachycardie syndroom bij volwassenen met ME/CVS.

Datum: 
02/11/2018

Lage sensitiviteit van verkorte kanteltafeltesten voor het diagnosticeren van posturaal tachycardie syndroom bij volwassenen met ME/CVS. 

 

Inleiding: Orthostatische intolerantie komt vaak voor bij mensen met myalgische encefalomyelitis / chronische vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Bij een aantal ME/CVS casusdefinities wordt orthostatische intolerantie beschouwd als een kernsymptoom van de ziekte. Een aantal studies hebben gebruik gemaakt van 2-5 minuten durende kanteltafeltesten om een veel voorkomende vorm van orthostatische intolerantie, posturaal tachycardie syndroom (POTS), te diagnosticeren. Wij onderzochten de diagnostische waarde van verkorte kanteltafeltesten bij volwassenen die voldeden aan de criteria voor ME/CVS, en identificeerden het percentage met POTS dat verkeerd werd gediagnosticeerd gebruikmakend van testen die korter dan 10 minuten duurden.

Methoden: Geschikte deelnemers waren opeenvolgende personen die voldeden aan de onderzoekscriteria voor ME/CVS en POTS, die werden onderzocht bij de Stichting Cardiozorg (SCZ, Hoofddorp, NL) tussen november 2012 en augustus 2018. Personen die werden behandeld met medicatie die vaak wordt gebruikt om orthostatische intolerantie te behandelen werden uitgesloten. Kanteltafeltesten met het hoofd omhoog hielden in: 15 minuten in horizontale houding [liggend] en daarna 20 minuten in een hoek van 70 graden rechtop staand. Alleen de data van de eerste 10 minuten in staande positie werden gebruikt. POTS werd gedefinieerd als een toename van de HR [hartslag] gedurende maximaal 10 minuten rechtopstaande kanteling met tenminste 30 slagen per minuut (bpm), bij afwezigheid van ofwel klassieke ofwel uitgestelde orthostatische hypotensie. Wij maten de tijd totdat de HR criteria voor POTS werden bereikt, gebruikmakend van overlevingscurves, en vergeleken overlevingscurves tussen subgroepen die verdeeld waren naar leeftijd, sekse, ziekteduur en mate van hypocapnie [vert.: een verlaagde hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed] tijdens de test.

Resultaten: Van de 627 personen met ME/CVS die tijdens de onderzoeksperiode werden geëvalueerd, voldeden 155 personen aan de criteria voor POTS. De mediaan tijd voor het bereiken van de HR criteria voor POTS was 3 minuten. Een twee minuten durende kanteltafeltest zou 55% (95% CI, 48 x 63%) van degenen die voldeden aan de POTS criteria van 10 minuten rechtopstaand missen. De mediaan tijd om de HR criteria voor POTS te bereiken verschilde niet bij sekse, leeftijd, duur van ME/CVS of hypocapnie tijdens de kanteling.

Conclusies: Verkorte kanteltafeltesten missen een substantieel percentage van degenen bij wie uiteindelijk de diagnose POTS wordt gesteld tijdens een kanteltafeltest van 10 minuten, en zouden niet gebruikt moeten worden voor de klinische diagnose en in epidemiologische studies die zijn ontworpen om de prevalentie van POTS bij personen met ME/CVS in te schatten.

 

Bron: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2018.00349/abstract

Copyright: © 2018 van Campen, Rowe and Visser.
Vertaling ME/cvs Vereniging

 

 

-----