ME/cvs Vereniging is lid van IederIn

Datum: 
16/05/2019

De ME/cvs Vereniging is sinds 15 mei 2019 lid van IederIn

IederIn is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte en behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties.

De belangenbehartiging van IederIn is breed. Ze richt zich op veel verschillende  thema’s. Te weten: zorg en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en inclusie.

Ieder(in) geeft ook hulp en advies, Niet alleen aan hun leden, maar ook aan individuele mensen met een beperking.of chronische ziekte.

De ME/cvs Vereniging vindt het goed om breder te kijken dat dat we nu doen en daarin samen meer op te trekken in de collectieve onderwerpen. Zo is dienstverlening voor onze doelgroep belangrijk, bv rond WMO en huishouding, maar ook wat de andere thema’s betreft is het een gemiste kans om hier niet de aansluiting in het collectief te gaan vinden i.p.v. het zelf uit te zoeken. In het collectief ben je sterker.

Ook de ondersteuning en het platform voor organisaties, zoals de mogelijke updates van belangrijke onderwerpen in de politiek, media of andere maatschappelijke organisaties is zeer fijn.

 

 

---