Meld afwijkingen in de UWV-keuringspraktijk

Datum: 
07/03/2019
Meld afwijkingen in de UWV-keuringspraktijk
 

Deze oproep van de Steungroep ME en atbeidsongeschiktheid delen wij graag.
 

De Gezondheidsraad (GR) vindt dat bedrijfs- en verzekeringsartsen moeten erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is, die gepaard gaat met ‘substantiële functionele’ beperkingen. Ook stelt de raad dat deze artsen patiënten niet moeten dwingen om gedrags- of oefentherapie te volgen. De Steungroep spant zich in om te zorgen dat het advies van de GR op dit punt geen papieren tijger wordt, maar tot echte verbetering leidt. Op basis van het advies van de GR heeft het UWV zijn beleid voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid van ME-patiënten (opnieuw) vastgesteld. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar de ervaringen van ME-patiënten met de arbeidsongeschiktheidskeuring heeft het UWV ons toegezegd dat het wil ingrijpen bij ‘afwijkingen van het beleid’, wanneer de Steungroep die aandraagt. 

Het beleid van het UWV, en belangrijke keuringsregels, zijn hier te vinden:

-       De beoordeling van ME CVS UWV 2018 met geautoriseerde toelichting

-       keuringsregels bij ME/CVS

-       keuringsregels algemeen

Een afwijking van het beleid is in principe terug te vinden in de rapportages van verzekeringsartsen (helaas zijn deze lang niet altijd duidelijk). 

Denkt u dat er bij uw keuring sprake is (geweest) van een ‘afwijking van het beleid’? Lees hier hoe u dit kunt melden.

-----