Metabolomics valideringsonderzoek van Bob Naviaux

Datum: 
22/02/2018

Een update van het metabolomics valideringsonderzoek van Bob Naviaux

We hebben een veelbelovende update van het metabolomics valideringsonderzoek van Dr. Bob Naviaux’s lab aan de universiteit van California, San Diego. Dit onderzoek is ontwikkeld om de baanbrekende bevindingen van Dr. Naviaux, die hij publiceerde in 2016, over de metabolische kenmerken van ME/cvs, onafhankelijk te bekrachtigen.

Zoals sommige van u zich wellicht kunt herinneren, richtte het oorspronkelijke onderzoek van Dr. Naviaux zich op de profilering van metabolomics in patiënten, door de niveaus van honderden van hun serum metabolieten, de kleine moleculen die betrokken zijn bij de stofwisseling. Dit resulteerde in het beeld van grootschalige verstoringen in de stofwisseling bij ME/cvs in vergelijking tot de gezonde controlegroep. Maar het belangrijkste wat gevonden werd is een stofwisselings-‘kenmerk’ die de patiënten van de controlegroep lijkt te onderscheiden. Dit was geweldig nieuws aangezien een biomarker in dit gebied heel hard nodig is. Een biomarker kan helpen bij het ontwikkelen van de eerste echte biologische diagnose voor ME/cvs. Maar alle potentieel geschikte biomarkers moeten gevalideerd worden.

Het laatste nieuws is geweldig nieuws: 23 van de 30 (77%) afwijkingen betrokken bij de stofwisseling die gevonden waren in het eerste onderzoek, zijn gevalideerd door dit vervolgonderzoek, ondanks grote verschillen in klinische toepassingen en geografie tussen de twee patiëntengroepen. Deze resultaten steunen dat dit stofwisselingskenmerk ME/cvs patiënten kan onderscheiden van de gezonde controlegroep. Dr. Naviaux gelooft dat dit stofwisselingskenmerk ons vertelt dat ME/cvs is een gevolg van het aanhouden van een langdurig stofwisselingsprogramma, dat leid tot een staat van energiebesparing veroorzaakt door de ‘cell danger response’ (CDR).

Auteur: Open Medicine Foundation
Bron: https://www.omf.ngo/2018/02/07/update-metabolomics-validation-study/
Vertaling ME/cvs Vereniging

 

Verklarende woordenlijst

Metabolomics: De studie van alle metabolieten (producten van de stofwisseling) in een cel, orgaan, lichaamsvloeistof of organisme.

Cell danger response: Een stofwisselingsreactie die cellen beschermt en het lichaam voor schade en gevaar behoedt. In gezonde mensen wordt de cell danger response stopgezet nadat het gevaar voorbij is, wat bij chronische zieken niet altijd gebeurt.

 

 

-----