Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over ME/cvs

Datum: 
21/06/2019

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over ME/cvs

De schriftelijke reactie van Minister Bruno Bruins op de Kamervragen die de fracties aan hem hebben gesteld. Dit n.a.v het ronde tafelgesprek van de Kamercommissie van VWS met vertegenwoordigers van ME en CVS patiënten op 27 maart 2019.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/06/20/commissiebrief-so-reactie-op-advies-gezondheidsraad-over-me-cvs/commissiebrief-so-reactie-op-advies-gezondheidsraad-over-me-cvs.pdf

 

 

-----