Motie aangenomen door Tweede Kamer

Datum: 
24/09/2019

Weer een stapje verder!

Er is vanmiddag in de Tweede Kamer gestemd over de moties die door de Tweede Kamerleden zijn ingediend.

De motie van Rens Raemakers (D’66), Joba Van den Berg (CDA), Henk Van Gerven (SP), Veldman (VVD), Carla Dik-Faber (CU), Corinne Ellemeet (GL), Lillianne Ploumen (PvdA) en Fleur Agema (PVV) is aangenomen!

In de motie verzoekt de regering:
- om formeel aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra te vragen of zij een onderzoek wil starten naar de toegevoegde waarde van een centrum voor gebundelde expertise en voorlichting over ME/CVS voor de patiëntengroep;
- om met zorgprofessionals te bespreken dat bij ME/CVS de laatste stand van de wetenschap goed dient te worden toegepast en dat de beroepsgroep actief nieuwe wetenschappelijke informatie vergaart, en bij gebrek aan resultaat binnen redelijke termijn een herziening van de richtlijn wat betreft CGT en GET voor plaatsing op de meerjarenagenda van het Zorginstituut aan te dragen;
- verzoekt de regering voorts, onder het voorbehoud dat de herbeoordeling geen garantie biedt op een andere uitkomst, de ME/CVS-patiënten bij wie de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is afgewezen, actief te informeren over hun mogelijkheden om zich opnieuw bij het UWV te laten beoordelen.

Alle kamerleden die in de voorbereiding van deze motie nauw hebben samengewerkt met elkaar en met ons als patiëntenorganisaties heel hartelijk dank!

De gehele tekst van de motie:
https://bit.ly/2mGosvh

De drie andere moties, over ME/CVS officieel erkennen als chronische ziekte, over toetsen van de beoordeling van cliënten met ME/CVS en over een subsidieregeling voor een expertise- of kenniscentrum voor ME/CVS, zijn “aangehouden”. Dit betekent dat zij mogelijk later nog ter stemming worden aangeboden.

 

 

-----