Moties zijn ingediend. Help mee en stuur een kaartje.

Datum: 
12/09/2019

Kom op voor ME-patiënten
Doe vandaag een kaartje op de bus naar een Kamerlid!

Woensdag 11 september zijn er in de Tweede Kamer door de Kamerleden Raemakers, Ploumen en Van Gerven moties ingediend die de situatie van ME-(CVS-, ME/CVS-)patiënten moet verbeteren.De moties lees je hier, hier, hier en hier, en het debat is hier terug te kijken.

Op dinsdag 24 september stemt de Tweede Kamer over de moties. Hoe meer steun voor de moties, hoe beter. Jij kan hierbij helpen! Je kunt het aannemen van de moties steunen of de indieners bedanken.

Stuur per post een persoonlijk kaartje met achterop jouw boodschap naar een lid van de Tweede Kamer (e-mail valt minder op). Wellicht aan het Kamerlid waar je vorige keer op hebt gestemd, anders aan één van de onderstaande Kamerleden, die over dit onderwerp gaan.

Dit is een belangrijke kans om de regering op te roepen om eindelijk de nodige actie te ondernemen. De patiëntenorganisaties hebben hier hard voor gelobbyd.
Hieronder staat een voorbeeld, maar een eigen tekst is natuurlijk ook goed.

Doe het nu!
Kom op voor jezelf en alle andere patiënten en hun naasten!
(En verspreid dit bericht)

Alvast bedankt!
 

Voorbeeldtekst:
Geacht Kamerlid [naam],
ME/cvs is een ernstige, chronische multisysteemziekte. Als ME-patiënt krijg ik onvoldoende medische hulp en moet ik tegen vooroordelen vechten. Ik vraag u om de motie te steunen die de regering oproept om eindelijk actie te ondernemen om de situatie van mij en mijn lotgenoten te verbeteren. Dank u wel!

Leden van de vaste Kamercommissie van VWS aan wie je je kaart kan sturen:
D66 – Rens Raemakers, Vera Bergkamp, Antje Diertens
VVD – Helma Lodders, Hayke Veldman, Rudmer Heerema, Antoinette Laan-Geselschap, Kelly Rechterschot
CDA – Joba van den Berg, Lenny Geluk-Poortvliet, Evert Jan Slootweg
GroenLinks – Corinne Ellemeet, Wim-Jan Renkema
SP – Henk van Gerven, Maarten Hijink
PvdA – Lilianne Ploumen, John Kerstens
50+ - Leonie Sazias
PVV – Fleur Agema, Edgar Mulder, Roy van Aalst
CU – Carla Dik-Faber
SGP – Kees van der Staay
Denk – Tunahan Kuzu
FvD – Thierry Baudet
PvdD – Esther Ouwehand

Postadres van de Tweede Kamer is:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
 

 

-----