NICE: Geen CGT en GET voor ME/cvs patienten

Datum: 
13/11/2020

Concept van de NICE-richtlijn voor ME/CVS gepubliceerd!

Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) in het Verenigd Koninkrijk en Schotland heeft zijn conceptrichtlijn over de diagnose, behandeling van ME/cvs gepubliceerd:

www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10091/documents

Dit is ook voor Nederland een belangrijke ontwikkeling. De verouderde Nederlandse Richtlijn CVS berust voor een deel op de NICE richtlijn, die nu wordt gewijzigd. In de kamerbrief van 27 oktober j.l. geeft Minister van Ark aan dat zij het Zorginstituut heeft gevraagd om de kwaliteitsstandaard (=de behandelrichtlijn) op de meerjarenagenda te plaatsen. Daarover wordt dit jaar nog een beslissing genomen.(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/27/commissiebrief-inzake-verzoek-commissie-vws-om-een-voortgangsbrief-inzake-me-cvs/commissiebrief-inzake-verzoek-commissie-vws-om-een-voortgangsbrief-inzake-me-cvs.pdf)
 

NICE concept richtlijn, wat is er veranderd?

Er is lang gewacht op herziening van de richtlijnen door mensen met ME, hun belangenbehartigers en patiëntenorganisaties, die zich hard hebben ingezet voor de broodnodige veranderingen en nu de concepttekst grondig gaan beoordelen.

Naast het expliciet noemen van de groep ernstig en zeer ernstig zieken, worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  • “Bied mensen met ME / CVS geen therapie aan op basis van fysieke activiteit of lichaamsbeweging als behandeling of genezing voor ME / CVS [of] een programma gebaseerd op vaste geleidelijke toenames van fysieke activiteit of lichaamsbeweging, bijvoorbeeld graduele oefentherapie (GET)”
  • Bied alleen cognitieve gedragstherapie (CGT) aan aan mensen met ME / CVS die het willen gebruiken om hen te ondersteunen bij het beheersen van hun symptomen van ME / CVS en om het psychische leed dat gepaard gaat met een chronische ziekte te verminderen. Bied geen CGT aan als behandeling of genezing voor ME / CVS. "
  • “Erken dat mensen met ME / CVS mogelijk vooroordelen en ongeloof hebben ervaren en zich gestigmatiseerd voelen door mensen die hun ziekte niet begrijpen."

Op deze concept richtlijn kan nog tot 22 december commentaar geleverd worden. Publicatie van de definitieve richtlijn wordt op 21 april 2021 verwacht.

 

 

-----