Onderzoeksagenda ME/CVS gereed

Datum: 
21/12/2020

Onderzoeksagenda ME/CVS gereed

Na een proces van een ruim jaar is in december de laatste hand gelegd aan de onderzoeksagenda ME/CVS. In de agenda worden voorstellen gedaan voor onderzoekslijnen in een toekomstig onderzoeksprogramma over de ziekte myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Na goedkeuring door het ZonMw-bestuur wordt de agenda eind december verstuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De agenda is opgesteld door een stuurgroep, bestaande uit wetenschappers, behandelaren en vertegenwoordigers van 4 patiëntenorganisaties. ZonMw ondersteunde het proces. In een jaar tijd heeft de stuurgroep samen met ZonMw input voor de agenda opgehaald bij belanghebbenden in binnen- en buitenland. Al die verschillende gezichtspunten zijn nu samengebracht in één onderzoeksagenda, die op een breed draagvlak in het veld kan rekenen.

Lees verder ...

 

 

-----