Onthutst na reactie minister

Datum: 
29/06/2020
De brief van de minister is gepubliceerd met de antwoorden op de vragen die de tweede kamerfracties hebben gesteld (naar aanleiding van de motie Raemakers over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise-en voorlichtingscentrum).
 
Wij hebben met stijgende verbazing kennis genomen van deze brief. We moeten deze brief nog goed bestuderen en komen binnenkort met onze reactie op deze brief. We zullen ons beraden op verdere actie.

 

Lees hier de brief van de minister: