Opening nieuw zorgcentrum ME in Noorwegen

Datum: 
21/12/2020

Opening nieuw zorgcentrum ME in Noorwegen

In Noorwegen is er grote behoefte aan gespecialiseerde zorg voor ME-patiënten, een plek waar er voor hen wordt gezorgd en waar zij worden behandeld door professionals met specialistische expertise op het gebied van ME.

Het is niet ongewoon voor zeer ernstig zieke ME-patiënten en hun familie om hard te moeten vechten om waardige en functionele behandeling te krijgen.

EMEA Noorwegen -Norges ME Forening (NMEF)- heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2021 een dergelijke zorg- en verpleeginstelling zal worden geopend in Røysumtunet in de gemeente Gran.

Lees verder ...

 

 

-----