Post-inspanningsmalaise bij het chronisch vermoeidheidssyndroom

Datum: 
21/03/2019

Post-inspanningsmalaise bij het chronisch vermoeidheidssyndroom

Het chronisch vermoeidheidssyndroom is een enorm ontregelende aandoening die gekarakteriseerd wordt door extreme vermoeidheid, neurocognitief disfunctioneren, niet verfriste slaap, en verslechtering van de symptomen na mentale-  of fysieke inspanning. 

https://www.psychfysio.nl/post-inspanningsmalaise-bij-het-chronisch-vermoeidheidssyndroom/?fbclid=IwAR2Bh-V7XiSGkxALqKaS06mbzN_Z_BzMcp0N7DQUH4hYlk7xTXW0S75hs1E
 

Eerder verscheen in PsychFysio al het artikel
“Bewegen is gezond? Over de schadelijke gevolgen van inspanning bij ME en de rol van de (fysio-) therapeut”. https://www.psychfysio.nl/6_05_2/

“Nieuwe criteria maken scherp onderscheid tussen Myalgische Encephalomyelitis (ME) en Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS)”  
https://www.psychfysio.nl/6_01_1/

-----