Publicatie Advies Gezondheidsraad verwacht op 19 maart 2018

Datum: 
27/02/2018

Publicatie Advies Gezondheidsraad over ME/CVS verwacht op 19 maart 2018

Ruim 4 jaar na het Burgerinitiatief “Erken ME” georganiseerd door Groep ME - Den Haag  maakt de Gezondheidsraad op haar website bekend dat zij haar advies over ME/CVS zal publiceren op 19 maart 2018 (zie https://www.gezondheidsraad.nl/nl/publicaties/verwachte-publicaties/mecvs)

De Gezondheidsraad zal haar advies op 13 maart 2018 in een besloten zitting aanbieden aan de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer (zie https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00277). Het advies gaat in op de aard van de ziekte, het ontstaan ervan en op de diagnostiek, de behandeling en de beoordeling door verzekeringsartsen, aldus de Gezondheidsraad.

We zijn zeer benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen die de Gezondheidsraad zal doen in haar rapport. Ter voorbereiding op deze publicatie en de aandacht die hier ongetwijfeld uit zal voortvloeien voor ME, zijn wij samen met  Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/CVS Stichting Nederland druk in overleg. Wij willen als samenwerkende patiëntenorganisaties onze krachten bundelen en zoveel mogelijk een vuist maken voor de belangen van onze achterban naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad.

Bij de media heeft ME inmiddels ook de aandacht getuige de radio uitzending op NPO Radio 1 op woensdag 21 februari jl (zie: https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/445612-onverklaarbaar-oververmoeid) en de TV uitzending op NPO2 op donderdag 22 februari jl (zie: https://www.npo.nl/focus/22-02-2018/VPWON_1283735)

Wij houden jullie op de hoogte!