Speciale Editie van het vakblad Healthcare over ernstige ME

Datum: 
15/08/2021

Speciale Editie van het vakblad Healthcare over ernstige ME

Dit is de laatste in een driedelige serie over de zeer ernstig zieken met ME/cvs:

Het laatste deel van deze serie is een overzicht van een ongebruikelijke vakbladpublicatie “Special Issue ‘ME/CFS – the Severely and Very Severely Affected’” [Speciale Editie ‘ME/cvs – De ernstig en zeer ernstig getroffenen’] gewijd aan ernstig zieke mensen met ME/cvs.

Het was schokkend dat een hele uitgave werd gewijd aan de ernstig zieken met ME/cvs. Niet alleen hebben ernstig zieken vaak geen toegang tot artsen, ze nemen ook nauwelijks deel aan onderzoeksstudies. Als wat we denken te weten over de prevalentie van ernstige ME – maar liefst 25% van de ME/cvs-populatie – juist is (zie hieronder), maken zij een aanzienlijk deel uit van de ME/cvs-populatie.

Nu langdurige COVID opduikt, vormen met name de ernstig zieken een krachtige waarschuwing voor hoe erg postinfectieuze ziekten kunnen worden. Dit is een editie die op het juiste moment komt.

Lees verder ...

 

 

 

 

---